Begge sider har beveget seg i saken og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité, skriver NTB å ha fått opplyst.

– Begge sider beveget seg for å komme i mål, og det har blitt jobbet hele natten med å finne en god løsning. Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.

– Det er en stor seier for oss at vi nå er tydelige på at bruken av midlertidig opphold for barn uten foreldre i Norge skal begrenses, legger han til.

Uro

Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring for de enslige asylsøkerne.

Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke blir noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte. Forslaget som landsmøtet nå skal ta stilling til senere lørdag, er dermed i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag om ikke å endre regelverket.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles. Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.

Private velferdsleverandører

Arbeiderpartiets programkomité foreslår også å skjerpe kravene til private leverandører av velferdstjenester.

I det reviderte forslaget heter det at det må stilles krav til lønns- og pensjonsvilkår hos private tjenesteleverandører.

Spørsmålet om såkalte velferdsprofitører ble et mye omtalt tema på landsmøtene til SV og Senterpartiet tidligere i vår. Nå ligger det an til at også Arbeiderpartiet ønsker å skjerpe kravene.

Helhetsansvaret for tjenestene skal være offentlig, og innkjøp fra det private må styres av det offentlige, heter det i forslaget, som også presiserer at det må stilles like krav til kvalitet og innhold.

Ansattes fagkompetanse og medvirkning må i større grad tas med i utviklingen av tjenestetilbudet, i tillegg til medvirkning fra brukerne, heter det videre.

NATO-mål

Arbeiderpartiet går trolig inn for å oppfylle Norges forpliktelser overfor NATO og tidfeste toprosentmålet.

I det opprinnelige forslaget nøyde man seg med å si at partiet vil arbeide for å oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Flere lokallag har jobbet for å få målet konkretisert.

Og i det reviderte forslaget som var klart lørdag morgen, går redaksjonskomiteen inn for å tidfeste målet til 2024.

I forslaget heter det at partiet vil slutte opp om målsettingene fra NATO-toppmøtet i 2014 om at medlemslandene gradvis øker sine forsvarsbudsjetter opp mot 2 prosent av BNP innen et tiår.

Om forslaget blir vedtatt, oppfyller det ønsket til tidligere statsminister og nåværende NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, som gjester landsmøtefesten lørdag kveld.

Grunnlovsfesting

Arbeiderpartiets landsmøte tar lørdag stilling til et forslag om å grunnlovsfeste allemannsretten.

Forslaget er kommet til som et nytt punkt etter at redaksjonskomiteen i partiet avsluttet sitt arbeid lørdag morgen.

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

Også SV har tatt til orde for å grunnlovsfeste denne retten og fremmet i 2015 et forslag om dette i Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Thaiskolen: Banan i Roti
Norges beste Thaikokk Terje Ommundsen viser deg hvordan du kan lage fantastisk thaimat på ditt egent kjøkken. Denne uka får du oppskriften på desserten Banan i Roti.
01:53
Publisert: