Regjeringspartiene sikrer flertall for langtidsplanen for Forsvaret sammen med Arbeiderpartiet og får budsjettstøtte fra KrF og Venstre.

– Regjeringen la fram en ambisiøs langtidsplan med store satsinger og flere vanskelige valg for å styrke forsvarsevnen. Jeg er svært glad for enigheten om langtidsplanen, og regjeringen får fullt gjennomslag for retningsvalget og den nødvendige økonomiske styrkingen, uttaler Søreide i en kommentar til NTB.

– Utgangspunktet da vi begynte dette arbeidet var et underfinansiert forsvar med betydelige operative utfordringer. Langtidsplanen og enigheten representerer en tydelig kursendring, og jeg er glad for at Arbeiderpartiet er med på ta ansvar for satsingen på Forsvaret i en sikkerhetspolitisk urolig tid, fortsetter hun.

Ekstraordinære tiltak

Avgjørelsen om å legge ned flystasjonen på Andøya var spesielt vanskelig, sier Høyre, Frp og Arbeiderpartiet som vil sørge for ekstraordinære tiltak for lokalsamfunnet.

Regjeringspartiene og Ap sier de i forhandlingene om Forsvarets langtidsplan har måttet ta vanskelige valg som vil skuffe en del lokalsamfunn.

Spesielt vanskelig var avgjørelsen om å legge ned flystasjonen på Andøya.

– Jeg har veldig stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for folk som blir utsatt for endringer. Det har det alltid vært når vi har gjort endringer i forsvarsstrukturen. Men vi må først og fremst prioritere å sikre oss et forsvar som møter de utfordringene det sikkerhetspolitiske bildet gir oss framover, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Vil strekke seg langt

– For Høyre har avgjørelsen om nedleggelsen på Andøya vært spesielt vanskelig, og vi er villige til å strekke oss langt for å hjelpe Andøya og andre lokalsamfunn, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland under pressekonferansen i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Heller ikke Arbeiderpartiet legger skjul på at det har vært en krevende prosess.

– Andøya har åpenbart vært det vanskeligste, og vi har snudd alle steiner for å finne en løsning, men landet på at dette er den riktige avgjørelsen ut fra et forsvarspolitisk perspektiv, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Avbøtende tiltak

Parlamentarisk leder i Frp, Harald T. Nesvik, opplyser at det vil bli innført ekstraordinære tiltak for å bistå Andøy-samfunnet.

– Det må komme avbøtende tiltak for å ivareta Andøy-samfunnet. At treningstiltak videreføres, at flyplassen opprettholdes og at det kommer omstillingstiltak for å sørge for at samfunnet ikke opplever for store negative konsekvenser, sa Nesvik.

(©NTB)(Vilkår)