DNs gjennomlesning av Aps partiprogrammer de siste 25 årene viser en klar utvikling fra en tydelig vektlegging av at arbeid skal lønne seg mer enn trygd til en mykere linje.

  • I 2001 het det at «arbeidslinjen innebærer at folk skal motiveres til å fortsette i lønnsarbeid fremfor å gå over på trygd.»
  • I 2005 og 2009 skulle «arbeid og aktivitet lønne seg».
  • I 2013 var det «krav om deltagelse og øke bruken av aktivitetsplikt ved offentlig bistand,» og styrke innsatsen mot trygdemisbruk var sentralt.