Etter flere års tenketid sender nå regjeringen ut på høring forslag om å avvikle den såkalte omstillingsloven. NHO hilser forslaget mer enn velkommen, mens LO er imot. Slik har frontene for øvrig stått siden loven ble vedtatt i 2008.

Samtaler i solnedgang

Omstillingsloven gir bedrifter med over 30 ansatte som skal legge ned plikt til å varsle fylkeskommunen om planene.

Fylkeskommunen skal deretter kalle inn arbeidsgiver- og arbeidstagere, deres organisasjoner, kommuner, Nav, Innovasjon Norge og andre berørte til møte. Der skal de drøfte muligheter for videre drift av hele eller deler av virksomheten. Andre tiltak som kan dempe negative konsekvenser av en nedleggelse skal også på dagsordenen i den pliktige dialogen.

Vekk

– Næringspolitiske hensyn og regjeringens mål om opprydding i unødvendig og foreldet lovverk tilsier at omstillingsloven bør oppheves, skriver statsråd Torbjørn Røe Isaksens Næringsdepartement i sin invitasjon til høring om saken.

Ifølge departementet er det høyst usikkert om loven har hatt noen effekt. Men siden Røe Isaksen mangler samlet oversikt, sendes saken for sikkerhets skyld på høring. Frist til å uttale seg er satt til først i mai. Deretter kommer regjeringens endelige forslag om å legge omstillingslovens ti paragrafer helt vekk.

Fronter

– På tide, sier Halvor E. Sigurdsen, advokat og leder for næringsjus i NHO.

Sigurdsen gjør det helt klart at det ikke er noen grunn til å vente til høringsfristens utløp på NHOs syn. For NHO er det ytterst velkomment å sende omstillingsloven til historiens skraphaug.

– Vi kjenner ikke til et eneste eksempel på at loven har virket, og har bidratt til å endre en beslutning om nedleggelse der det ikke fantes forretningsmessig grunnlag for drift, sier Sigurdsen.

Både i 2012 og deretter i 2014 rettet NHO egne henvendelser til regjeringen med krav om avvikling av loven.

«Det er vanskelig å se at den nytte omstillingsloven eventuelt måtte ha kan forsvare de direkte og indirekte kostnadene som påløper», skrev NHO til daværende næringsminister Monica Mæland i 2014.

Fire år senere kommer nå forslaget om fjerning.

Noen hull

Den ti år gamle omstillingsloven er ikke evaluert nærmere. Det mangler opplysninger om totalt antall varslinger og drøftingsmøter, ansvaret er regionalt.

Akershus fylkeskommune anslår imidlertid – på litt usikkert grunnlag – at det i snitt har vært avholdt fire-fem drøftingsmøter om bedriftsavvikling årlig i dette fylket. Beregninger vanskeliggjøres av grensetilfeller. Hvor mange drøftinger er det egentlig hvis avdelinger i et større konsern legges ned.

Loven har straffebud – tvangsgebyr eller bøter ved manglende varsling eller brudd på frister. Hverken domstoladministrasjonen eller Justisdepartementet kjenner tilfeller hvor slik straff har vært brukt.

Bør bestå

Omstillingsloven har fortsatt forsvarere: Leder Kenneth Sandmo i LOs næringspolitiske avdeling legger vekt på dialogmuligheten loven gir i en ellers presset situasjon for partene.

– Dialogmuligheten, og at prosessen tar noe tid, kan være verdifullt, sier han.

Sandmo og LO skal utdype sitt syn i en mer omfattende høringsuttalelse etter hvert.

Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland er imot avvikling av omstillingsloven av tilsvarende grunner: Lovbudene gir berørte viktig tid til å områ seg.

– Så får de ansatte en stemme. Jeg ønsker ikke at loven fjernes før vi har noe bedre, sier Aasland.

– Det finnes bare gründere og kvinnelige gründere
Språkviter fastslår at en type gründer ikke eksisterer i norske aviser
01:36
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.