– Min største bekymring nå er at offentlig sektor eser ut som følge av denne krisen. Alle er tjent med – også ansatte i offentlig sektor – at vi skaper flere jobber i privat sektor. Derfor er resultatet av denne undersøkelsen dårlig nytt, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til DN fredag.

Bakgrunnen var en undersøkelse der det ble stilt spørsmålet: Hvis du skulle søke jobb i dag, vil du helst jobbe i det offentlige eller i en privat bedrift? 43 prosent svarer det offentlige, mens 30 prosent foretrekker å jobbe i en privat bedrift. Av de øvrige spurte svarer 20 prosent at de ikke har noen preferanser, mens resten ikke vet om de helst vil jobbe i det offentlige eller private.

Ap-lederen liker ikke NHO-sjefens uttalelser:

Gammeldags

– Jeg synes det er gammeldags å tviholde på motsetningen mellom privat og offentlig sektor når det gjelder yrkesvalg og oppgaveløsning. Koronakrisen har vist hvor viktig det offentlige helsevesenet er og hvor dyktige de som jobber der er, sier Støre.

– De bedriftene NHO representerer er helt avhengig av en offentlig velferdsstat, med utdannelse- og helsetilbud. Almlid og NHO dyrker bildet av at det er privat sektor som skaper verdier og offentlig sektor som bruker verdier. Det er gammeldags, sier han.

Støre mener det bør legges bedre til rette for og oppfordres til at arbeidstagere kan jobbe både i offentlig og privat sektor gjennom yrkeslivet.

– Ved å dyrke bildet med et skille mellom offentlig og privat sektor bidrar det til at det blir vanskeligere å videreutvikle Norge som en moderne økonomi, sier Støre.

Helt på topp

NHOs ambisjon innen 2030 er at andelen timeverk i privat sektor må øke fra 70 til 72 prosent. 30 prosent av timeverkene er i offentlig forvaltning. Ingen industriland har flere.

– På lang sikt må vi også ha en diskusjon om arbeidsfordelingen mellom offentlig og privat, som tar fullt ut innover seg hvilke inntekter vi trenger for å finansiere velferdssamfunnet. Det private kan løse oppgaver smart, godt og effektivt. Det private må gjøre flere oppgaver fremover, ikke færre, sa Almlid.

NHO-undersøkelsen bekrefter også den store kjønnsforskjellen som SSBs tall fra 2019 også viser: Kvinner jobber i offentlig sektor, mens menn får lønnen fra private bedrifter. Kjønnsbalansen har ikke endret seg de siste ti årene.

I NHO-undersøkelsen svarer 54 prosent av kvinnene at de helst vil jobbe i det offentlige, mens 34 prosent av mennene svarer det samme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.