– Det er bedre å beskatte arv og formue enn inntekt og verdiskapning. I Norge skattlegger vi i dag arv og formue mindre enn mange andre land. Dette blir et steg mot å øke skattene litt mer for dem som har mest, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Han har ledet arbeidsgruppen som har sett på Venstres bolig- og finanspolitikk. Den skal levere sine forslag til partiet innen 1. desember.

Hansmark viser til at et bærekraftig velferdssamfunn mest trolig betinger kutt i offentlige utgifter og økte skatter. Da blir spørsmålet hvilke skatter som er mest rettferdige, og hvilke skatter som eventuelt kan økes.

– Vi sier ikke at vi vil øke skattenivået generelt, men innretningen på dagens system er ille, mener han.

Regjeringen fjernet, med Venstres støtte, arveavgiften i 2014.

Vidtrekkende

En lang rekke vidtrekkende forslag fra Hansmarks arbeidsgruppe skal nå på høring i partiet. Disse forslagene kan dermed bli Venstre-politikk fram mot valget i 2021:

* Ja til å gjeninnføre en form for arveavgift for å sørge for at rikdom ikke går i arv.

* Ja til formuesskatt. Utvalget har foreløpig ikke landet på hvilken modell som vil være best.

* Ja til et nytt nivå i trinnskatten, slik at folk med over 2 millioner kroner i inntekt betaler mer.

* Hansmark ønsker i tillegg å få utvalget med på å foreslå en ny boligskatt.

– Jeg ønsker at vi går for å fjerne eiendomsskatten og innføre en nasjonal boligskatt. Det vil være mer sosialt rettferdig enn dagens system og bidra til at vi skattlegger dem med de største formuene hardest, sier han.

Når det gjelder arveavgiften, ønsker ikke utvalget å gjeninnføre den slik den var, men gjøre den mer rettferdig. Hansmark ser for seg et høyt bunnfradrag og et system som ikke gjør det vanskelig å overføre en familiebedrift mellom generasjoner.

På kollisjonskurs

Forslagene bringer Venstre på kollisjonskurs med regjeringspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet.

Frp ønsker å avvikle formuesskatten, og Høyre har programfestet at partiet «på lengre sikt» ønsker å fjerne den. Staten hanker inn omkring 15 milliarder kroner i året på formuesskatten.

– Jeg har ingen tro på at vi skal legge oss tett opp til Frp og Høyre i skattepolitikken. Vi kjemper for små og mellomstore bedrifter og for å ta vare på den lille mannen, ikke folk med milliarder i formue, sier Hansmark.

Han skryter av at regjeringen, som Venstre har vært en del av siden januar i fjor, har senket inntektsskatten og selskapsskatten.

– Men noen grep har vært feil. Man har senket formuesskatten og fjerne arveavgiften.

Venstres programkomité skal første gang diskutere arbeidsgruppenes forslag på et møte 6. desember. Førsteutkastet til nytt partiprogram skal sendes ut 1. september neste år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.