De ordinære asylmottakene som legges ned i denne runden er Sunndal mottak, Husebyparken mottak i Farsund og Førde mottak. I tillegg legges det ned tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Det gjelder Svolvær mottak i Vågan, Meråker mottak og mottaket i Porsgrunn.

– Det er krevende å legge ned veldrevne og gode asylmottak, men behovet for mottaksplasser er stadig synkende, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Mottakene legges ned ved årsskiftet.

Ved utgangen av august bodde det vel 7.500 personer på norske asylmottak. Det er om lag 6.000 færre enn ved årsskiftet. Vel 1.600 av disse har fått endelig avslag på søknaden, og utreiseplikt. Færre enn 2.000 venter på at søknaden skal behandles.

Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 6.600 sengeplasser igjen på asylmottakene. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

Bare vel 2.800 asylsøkere hadde søkt om asyl i Norge ved utgangen av august i år. Vel 150 av disse er enslige mindreårige asylsøkere.

(©NTB)(Vilkår)

Her er Volvos bilder av nye XC40
Med denne bilen entrer Volvo for første gang B-suv-segmentet som har den sterkeste veksten av alle bilklasser. Les mer i lenken under.
00:35
Publisert: