I seks år lokket president Barack Obama stillehavsland med handelssamarbeidet Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP skulle tilby en alternativ frihandelsavtale med respekt for arbeidstakerrettigheter, miljø, rettferdig handel og investeringer for medlemslandene.

Asiatiske land mente at avtaleutkastet var for strengt og fryktet for lokale selskaper. I februar for to år siden ble avtalen ferdigforhandlet. Før den ble ratifisert av den amerikanske kongressen ble Donald Trump valgt som president. Han trakk USA ut av samarbeidet.

Damenes (og frihandelens) mann dnPlus

Bra for Australia

Nå har de 11 gjenværende stillehavslandene blitt enige om en reforhandlet avtale og går videre med handelssamarbeidet. Canada og Vietnam har holdt igjen, men tirsdag ble det gjennombrudd og begge landene forventes å godkjenne den nye avtalen i løpet av kort tid.

Den nye avtalen går under navnet Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Målet er å kutte toll og ha felles lover og reguleringer for handel og investeringer. Landene har forpliktet seg til å åpne opp blant annet landbrukssektoren.

Avtalen blir sett på som mer positiv for den australske landbrukssektoren nå enn da USA var medlem. USA må forhandle bilaterale avtaler med landene for å få markedstilgang for blant annet kjøtt, frukt og grønnsaker. Det vil bli vanskeligere.

– De siste årene har USA blitt en virkelig kostnadskonkurrent på det japanske markedet. De har en tendens til å ønske å konkurrere hardt på pris. Jo flere tollbarrierer de møter – jo vanskeligere blir det for dem å gjøre det. Det er bare bra for oss at USA har utelatt seg selv fra avtalen, sier senioranalytiker John Droppert hos Dairy Australia til ABC News.

Ønsker USA velkommen

De 11 landene har et samlet bruttonasjonalprodukt på 14.000 milliarder dollar. USA er verdens største økonomi med et bruttonasjonalprodukt på rundt 17.000 milliarder dollar. Kina, som er nest størst med rundt 12.000 milliarder dollar, er ikke invitert til samarbeidet.

Avtalen vil fjerne 98 prosent av handelstollene mellom medlemslandene. Rundt en fjerdedel av den australske eksporten på 686 milliarder kroner havnet hos medlemslandene i 2017.

Den nye avtalen skal etter planen undertegnes i Chile den 8. mars. Så snart seks medlemsland har ratifisert den vil den tre i kraft – sannsynligvis mot slutten av året.

– Vi håper at USA over tid ønsker å være med på dette. Stillehavet er den delen av verden hvor det meste av den globale økonomiske veksten vil bli skapt de kommende årene. USA, som er en stor handelsøkonomi, ønsker sikkert samme fordelaktige tilgang til markedene som vi vil få, sier Australias finansminister Mathias Cormann til CNBC.(Vilkår)

Stor tv er fett – men sjekk dette før du kjøper
Utvalget er vesentlig bedre enn for et år siden.
01:52
Publisert: