Kristian R. Andersen, partner i analyse- og rådgivningsselskapet The Governance Group

Full forvirring i bærekraftsjungelen

Næringslivet møter en jungel av «standarder» for bærekraft. Tiden er trolig moden for å stramme opp regnskapslovens § 3–3 c.

Publisert: Oppdatert:

Det er altfor mange bærekraftsstandarder – om alle i det hele tatt kan kalles standarder, skriver artikkelforfatteren.
Det er altfor mange bærekraftsstandarder – om alle i det hele tatt kan kalles standarder, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Getty Images)