Caroline Marita Omberg startet Facebook- gruppen «Foreldreopprøret» for at foreldre skulle organisere seg for en bedre bemanningsnorm i barnehagen. Siden starten av april har flere tusen foreldre blitt med på «opprøret». Under en måned har gått, og 26.000 underskrifter er blitt gitt til saken.

1. Hvorfor bestemte du deg for å starte opp «Foreldreopprøret»?

–­ Jeg er selv mor til to små barn, en jente på tre år, og en gutt på to år. Bemanning i barnehagen engasjerer meg voldsomt. Det er avgjørende med nok ansatte for at barna skal ha det bra og bli sett, samt for å forebygge mentale helseproblemer som er et økende samfunnsproblem. Jeg skrev et par kronikker om dette i Dagsavisen, hvor jeg skrev at det var på tide at vi som foreldre kom ut på banen. Etter det mottok jeg masse henvendelser fra foreldre som følte det samme. Responsen var så stor at jeg bestemte meg for å opprette Facebook-gruppen «Foreldreopprøret».

2. Hva handler «foreldreopprøret» om?

– Det handler om at vi som foreldre ønsker at forslaget til lovfestet grunnbemanning skal spesifisere at voksentettheten må være på plass gjennom hele barnehagedagen. Slik loven er formulert nå, vil voksentettheten som kreves være reell i under halvparten av tiden barna er i barnehagen. Vi er enige med Kunnskapsministeren om at det skal være minst en voksen per tredje barn under tre år, og en voksen per sjette barn over tre år.

3. Har det å starte «Foreldreopprøret» ført til noe?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg mener det har økt bevisstheten i samfunnet rundt god barnehagekvalitet og satt søkelys på hva som må gjøres for å bedre dagens kvalitet. Jeg opplever også at vi når ut politisk til Stortinget. Nå vet de tydelig hvor vi foreldre står. Vi er blitt invitert til Stortinget for møter og på høring, og jeg føler at vi har blir tatt på alvor.

4. Hva er det du reagerer mest på ved de offentlige barnehagene i dag?

– Jeg reagerer på at politikerne sier én ting i rammeplanen og i barnehagens samfunnsmandat, samtidig som de gjør noe helt annet i virkeligheten. Vi har utrolig mye forskning og solid kunnskap om hvor viktige de fem første årene av et menneskeliv er. Vi vet at høy voksentetthet, kvalifisert personell og små grupper er de viktigste kjennetegnene på god nok kvalitet i barnehagen. Det gjør meg forbanna å vite at vi vet dette, samtidig som det ikke prioriteres å innføre slike forhold. I verdens rikeste land burde vi ta barndommen på alvor.

5. Hvordan ser du for deg drømmebarnehagen?

– Drømmebarnehagen er en barnehage der det er nok hjertevarme og kvalifiserte voksne. Når barnet kommer i barnehagen så er det alltid en voksen som møter det med et smil og sier «Hei, så glad jeg er for å se deg i dag!» En barnehage der barnet får føle seg ønsket, og man ser de stille barna som ikke roper høyest.(Vilkår)

Gult er kult
Porsche 911 Carrera T er en fest på fire hjul, men med en heftig pris har den fjernet seg fra utgangspunktet.
02:10
Publisert: