Under partitoppene Per Sandberg og Harald Tom Nesviks ledelse la Frps programkomité i januar fram sisteutkastet til nytt prinsipp- og handlingsprogram. Der går flertallet inn for å utrede effekten av karensdag i sykelønnsordningen, altså en ventedag før man får utbetalt lønn ved egenmeldt sykdom.

Formuleringen ble senere fjernet av partiets nest øverste organ, landsstyret. To dissenser som gikk inn for innføre en karensdag og kun utbetale 85 prosent lønn under sykdom, er dessuten helt borte fra landsstyrets innstilling.

Skyves ut i tid

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik var nestleder i programkomiteen. Han vil ikke gå inn på diskusjonene internt, men bekrefter at det nå ikke ligger an til debatt om sykelønnsordningen på landsmøtet i mai.

– Det ligger ikke an til endringer i vår politikk på dette området før valget. I stedet vil det bli satt i gang en prosess fram mot neste landsmøte, der vi ser ulike velferdsordninger i sammenheng, sier han.

Nesvik sier behandlingen i landsstyret var helt ordinær. Partiets statutter krever at dissenser fra programarbeidet har en viss støtte i landsstyret for å gå videre til landsmøtet.

FpU gir ikke opp

Fremskrittspartiets Ungdom har lenge ønsket å redusere sykelønnsordningen. Leder Bjørn-Kristian Svendsrud argumenterte hardt for dette i programkomiteen.

– Jeg skulle gjerne ha diskutert sykelønnsdissensene på landsmøtet i år, men vi må respektere spillereglene. Landsstyret ønsket en annen modell, og den kan vi i grunnen leve godt med. Vi får en helhetlig debatt på landsmøtet i 2018, som ser på alle velferdsytelsene i sin helhet, sier Svendsrud til NTB.

Venstres landsmøte gikk nylig inn for å kutte i sykelønnsordningen, mens Høyre tidligere i vår besluttet å la et utvalg se nærmere på ordningen. Et forslag om å kutte fikk ikke flertall under landsmøtet i det største regjeringspartiet.

Feighet

Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen er oppgitt over det han mener er politisk unnfallenhet og feighet.

– Det er oppsiktsvekkende at landsstyret går inn og overprøver en programkomité. Det virker som om partiets ledelse ønsker å legge lokk på en debatt som er viktig for landets framtid, sier Thommessen, som selv har sin bakgrunn fra Venstre.

Han sier korttidssykefraværet er et betydelig problem for småbedriftseiere og savner politisk mot til å ta tak i dette.

– Ap er kneblet av LO, men jeg hadde ventet meg mer av Frp. Jeg skjønner jo at dette kanskje ikke er den beste valgkampsaken, men det er jo et stykke derfra til å avvise hele debatten, sier Thommessen.

Han mener terskelen for å melde seg syk er for lav i Norge og tror karensdager eller lønnskutt under sykdom vil få ned korttidsfraværet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.