Halvveis ut i det 21. århundre antas klodens befolkning å være kommet opp i 9,8 milliarder mennesker, mot dagens 7,6 milliarder, ifølge prognosene fra FNs avdeling for økonomi og sosiale forhold.

De ni landene som FN mener vil stå for halvparten av økningen – sortert etter deres bidrag til befolkningsveksten – er: India, Nigeria, Kongo, Pakistan, Etiopia, Tanzania, USA, Uganda og Indonesia.

Selv om fertiliteten faller i nesten alle regioner i verden, er den fortsatt relativt høy i de 47 minst utviklede landene. Mellom 2010 og 2015 var fertilitetsraten på 4,3 fødsler per kvinne i disse landene.

Europa vil aldres

I 26 afrikanske land er det ventet at befolkningen vil dobles fra dagens nivå, og Nigeria spås å gå forbi USA innen 2050.

Befolkningen i Europa vil fortsette å aldres, og andelen som er 60 år eller eldre øker fra 25 til 35 prosent. 

Det er også mange land i verden der fertiliteten er lavere enn det som kreves for å opprettholde befolkningen. De mest folkerike landene i denne gruppen er Kina, USA, Brasil, Russland, Japan, Vietnam, Iran, Thailand og Storbritannia.

Flyktninger og andre migranter vil delvis veie opp for fødselsunderskuddet, særlig i Europa, men er ikke nok til å hindre at befolkningen krymper, ifølge den nye rapporten.(Vilkår)

Slik er Oslos badevann - på bunnen
Hva skjuler seg her?
01:47
Publisert: