– Det går ikke an å overlate til fylker og kommuner å avgjøre spørsmål med store handelspolitiske konsekvenser. Fylkene kan ikke føre hver sin handelspolitikk, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag.

Etter striden om kinesiske Sichuan Road and Bridge Group skulle få slippe til i videre konkurranse om å bygge Beitstadsundbroen i Nord-Trøndelag ber nå Sandvik og trøndelagspolitikerne om at det etableres nasjonale retningslinjer for fylkenes anskaffelsespolitikk.

– Noe annet ville være uansvarlig, sier Sandvik.

Spriker

SV og Senterpartiet ønsker nasjonale retningslinjer for håndtering av tilbud fra land utenom EØS. De vil også ha mest mulig styring av jobbene til nasjonalt næringsliv.

Motsatt mener Høyre nasjonal regulering er byråkratisk og unødvendig.

– Det er rimelig med nasjonale føringer på hvem som skal få utføre store offentlige oppdrag. Med jobber til land vi ikke har handelsavtale med, kan det bli nær umulig å kontrollere arbeidsforhold som tilbys, sier Sps Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomité.

Pollestad sier han foretrekker at sysselsetting og verdiskaping fra store nasjonale oppdrag i størst mulig grad blir i Norge.

– Samtidig må vi prøve å få til at kompetanse fra andre deler av verden kommer inn i norske prosjekter.

SV positiv til regler

– Jeg tror nasjonale retningslinjer for anskaffelser absolutt er på sin plass. Det er ikke så godt for fylkene å ta beslutninger som kan få storpolitiske konsekvenser, sier SVs næringspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes.

Han bebreider ellers fiskeriministeren for å ha drevet press i Beitstadsundbro-saken ut fra en teoretisk frykt for senere konsekvenser for annet næringsliv.

Arbeiderpartiets Terje Aasland ønsker primært at norske oppdrag skal gå til land Norge har gjensidige handelsavtaler med, fordi det da forekommer gjensidige økonomiske interesser.

Han vil ikke ta stilling til behovet for ytterligere nasjonale føringer på anskaffelsesregler for fylkene ennå. Ap varsler at partiet vil stille spørsmål i Stortinget til regjeringen om deres syn her.

Høyres næringspolitiker Kårstein Eidem Løvaas er direkte skeptisk til kravet fra politikerne i Trøndelag.

– All den tid fylkeskommunene har full anledning til å velge, forstår jeg ikke hvorfor det trengs nasjonale retningslinjer. Det skaper mer byråkrati. Det viktigste er transparens og like vilkår i konkurranser, sier Løvaas.

Han er positiv til konkurransen mellom selskaper fra EØS-området, men advarer samtidig mot å lukke andre helt ute.

– Dette handler også om hva skattebetalerne skal få igjen for pengene, sier han.

Kina i Norge

Stridens eple i Trøndelag – kinesiske Sichuan Road and Bridge – har ett annet pågående arbeid i Norge. Det er byggingen av den langt større Hålogalandsbrua, som nå pågår. Her ble kontrakten opprinnelig inngått mellom veivesenet og et arbeidsfellesskap mellom Sichuan og et serbisk selskap.

Sichuan la også inn anbud på å bygge Varoddbrua ved Kristiansand, men tapte konkurransen for et østerriksk selskap.

Endelig hadde Sichuan en omfattende underentreprise ved bygging av Hardangerbrua. Her ble store mengde byggeelementer fraktet inn fra Kina på lektere. (Vilkår)

Uaktuelt for Jo Lunder å bli toppleder igjen
Yrkesrisikoen er for stor, sier tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder etter at økokrim henla korrupsjonssiktelsen mot ham.
00:50
Publisert: