«Refleksjoner hos min ledelse». Det var begrunnelsen helseminister Bent Høies fremste byråkrat, Bjørn-Inge Larsen, oppga da han på formiddagen 4. mars ga beskjed til Folkehelseinstituttet-sjef Camilla Stoltenberg at han ønsket en samtale.

Det hastet ikke, skrev Larsen i eposten, som fortsatte med at de skulle ta samtalen samme dag.