Tirsdag inviterer Høie og regjeringskollegene Per Sandberg (Frp) og Jon Georg Dale (Frp) til toppmøte om antibiotikaresistens i forbindelse med Nordisk ministerråd i Ålesund.

Antibiotikaresistens har de senere årene blitt sett som en særlig utfordring for helsetjenesten. Høie mener det nå er stadig viktigere å vri oppmerksomheten mot dyrehold og matproduksjon.

– Det som er nytt, er at dette er i ferd med å bli en viktig sak for statsledere, og at helsespørsmålet ses i en større sammenheng, sier Høie til NTB.

Vaksine

Høie mener den norske suksesshistorien om vaksine i fiskeoppdrett er noe andre land kan ta lærdom av. Vaksinering i oppdrettsbransjen har gjort det mulig å redusere antibiotikabruken med 96 prosent, påpeker han.

– Det viser at det er mulig å ha en stor produksjon uten å bruke store mengder antibiotika. Det kan være til inspirasjon for land som produser store mengder mat, sier Høie.

På møtet tirsdag vil representanter fra de nordiske landene samt Tyskland og Sveits være til stede, samt EUs kommissær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og dame Sally Davis, som er helsedirektør i Storbritannia.

– Målet er å samordne posisjoner mellom de nordiske landene i disse spørsmålene. Derfor er det ekstra viktig for meg at det ikke bare er mine helseministerkolleger som kommer, men også landbruks- og matministre, sier Høie.

Venter på handlingsplan

Få dager etter ministermøtet skal EU legge fram en handlingsplan for å bekjempe antibiotikaresistens. Dette er en videreføring av den første handlingsplanen, som gjaldt fra 2011 til 2016.

Høie mener de nordiske landene har et ansvar for å være pådriver i internasjonale fora som EU, FN og underliggende organer som Verdens helseorganisasjon og FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

– Kampen mot antibiotikaresistens er livsviktig. Taper vi kampen, vil mange mennesker om få år kunne dø av sykdommer vi i dag kan behandle, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han mener mange har mye å lære av Norge, som er det landet i verden som bruker minst antibiotika i matproduksjonen.

– I Norge er det neste punktet på lista å få ned bruken av antibiotika på syke kjæledyr. Det er dyr som vi har tettest på oss, og som det er størst risiko for at overfører resistente bakterier til oss, sier Dale.(Vilkår)