– Høie står tilbake ekstremt svekket, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

– Høie og regjeringen har ikke vist politisk lederskap. Krisen skyldes politisk unnfallenhet. Tilliten er sterkt svekket. Høie har bevisst ført landet ut i denne krisen da han lot helseforetakene gjennomføre et anbud der overføring av personell ikke ble sikret, sier hun.

Toppe er glad for at Flygerforbundet og Babcock natt til onsdag kom til enighet om overgang av personell, riktignok med reduserte lønns- og arbeidsvilkår i potten. Hun mener imidlertid at Høie ikke har forstått sitt ansvar for at krisen oppsto.

– Provokasjon

– Høie bagatelliserer beredskapskrisen til en «konflikt» mellom to parter som er i lønnsforhandlinger. Det er en provokasjon. Det er Flygerforbundet som har tatt ansvar i denne saken og gitt folk i nord tryggheten tilbake, ikke regjeringen, sier Toppe.

Hun minner om at den politiske saken ikke er over og viser til at Stortinget har vedtatt en evaluering, og at kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt oppfølgende spørsmål til statsråden.

– Det er fremdeles en bekymring for hva som skjer med flyteknikerne. At denne saken kan få en positiv utgang, og at kompetanseflukten hos pilotene stoppes, er veldig bra. Men dette skjer ikke på grunn av Høie, men på tross av Høie, sier Toppe.

Forventer snarlige løsninger

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har tidligere uttalt at partiet vil vurdere mistillit mot Høie dersom luftambulansekrisen ikke blir løst. Selv om Flygerforbundet og ny operatør nå har klart å komme til enighet, understreker hun at krisen ikke er over.

– Det er partene og ikke helseministeren som har æren for avtalen mellom operatøren og pilotene, og Høies oppdrag med å oppfylle stortingsvedtaket er ikke kvittert ut før alt er på plass. Vi forventer at det kommer løsninger snarlig, sier Kjerkol.

Hun understreker at tjenesten er et økosystem av ulike profesjoner og innøvet samhandling som må ivaretas for å beholde kvaliteten i tjenesten.

– Fly kan ikke ta av eller vedlikeholdes uten teknikere og annet støttepersonell. Når en tredjedel av flyteknikerne har sagt opp sine stillinger, gir det betydelige utfordringer som vi er urolige for. Men bestillingen helseministeren fikk fra Stortinget, var krystallklar: Han ble pålagt å sikre videreføring av erfaringen og kompetansen i tjenesten, samt å sikre forsvarlig drift og vedlikehold ved den enkelte base. Vi kommer ikke til å godta at han løper fra ansvaret, sier Ap-politikeren.

Frustrert og irritert

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier til NTB at de er både frustrert og irritert på helseministeren for at han ikke bidro mer til å løse krisen, men isteden overlot dette til partene. Carlsen mener tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter forhandlingene.

Høie tar avstand fra kritikken og viser til at han har tatt ansvar ved å hindre at konflikten rammet pasientene, og at han har iverksatt kompenserende tiltak.

– Jeg har gjort det som er mitt hovedansvar: Å sørge for at konflikten i minst mulig grad går ut over pasientene. Det er satt inn nødvendige ekstratiltak for å kompensere for at Lufttransport ikke har kunnet ha alle flyene på vingene, sier Høie til NTB.(Vilkår)

Styrkeøvelsene du kan gjøre ute
Ta styrketreningen ut. Turner Espen Jansen viser frem styrkeøvelsene han trener i hagen.
02:30
Publisert: