Vikøren kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank og har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1986. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi samme sted i 1994.

SSB-direktør Christine Meyer gikk av natt til mandag. Samme dag ble Bjørnar Gundersen utnevnt som fungerende SSB-sjef fram til Finansdepartementet fikk på plass en konstituert midlertidig direktør.

– Jeg fikk en forespørsel fra Finansdepartementet på mandag. Og så tenkte jeg meg litt om og sa ja på tirsdag, sier Vikøren til DN.

– Hva blir det viktigste i perioden du er konstituert?

– Jeg begynner i jobben neste torsdag. Da går jeg fullt og helt inn som leder av byrået. Det viktigste nå er å sette meg godt inn i SSBs oppgaver og organisasjon og bli kjent med de dyktige folkene som jobber der for på den måten ha et godt grunnlag for å ta fatt i de utfordringene som SSB står overfor. Jeg håper at jeg med min bakgrunn kan bidra til at oppmerksomheten igjen rettes mot de sentrale samfunnsoppgavene som SSB har.

– Hvilket syn har du på forskningen som blir gjort i dag og hvordan den skal bli gjort i fremtiden?

– Dette er den type spørsmål jeg kan svare på når jeg har begynt å jobbe i SSB.

– Hva tenker du om det som har skjedd med byrået den siste tiden og gjennom det siste året?

– Jeg tenker at det som er viktig for byrået fremover er å få fokus på de viktige samfunnsoppgavene.

– Er det noe ved din erfaring som gjør at du mener du er godt kvalifisert til å lede byrået?

– Det bør kanskje andre vurdere, men jeg håper at min fagkunnskap og lange ledererfaring, og også min forståelse av hvordan man styrer store offentlige institusjoner, kan bidra til å hjelpe SSB.

– Er dette en jobb du vil være interessert i å ha på permanent basis?

– Det har jeg ikke tenkt på og prosessen er slik at denne åremålsstillingen blir lyst ut i løpet av våren. Og da står både Finansdepartementet og jeg helt fritt til å vurdere en løsning da.

– Hvordan er det forlate Norges Bank, i alle fall for en periode?

– Jeg har vært ute av banken for kortere perioder før, og det har gått fint. Så jeg regner med at det går bra denne gangen også.

Tilpasse seg

Striden omkring avgått SSB-direktør Christine Meyer dreide seg om omorganiseringen av byrået og flyttingen av 25 forskere fra SSBs forskningsavdeling. Den nye midlertidige direktøren vil vente med å mene mye om omstillingen i SSB.

Finansdepartementet opplyser at åremålsstillingen som administrerende direktør i SSB vil utlyses i god tid før Vikørens tilsettingsperiode opphører.(Vilkår)

Siv Jensen kommenterer SSB-sjefens avgang: - Ikke politisk press
Vi måtte stoppe en prossess som bar galt avsted, sier finansministeren om Christine Meyers avgang som ssb-sjef.
04:23
Publisert: