1. januar i år innførte Bø i Vesterålen landets laveste formuesskatt. Det ble lukrativt for de om lag 20 millionærene og milliardærene som flyttet dit, men dyrt for kommunen. Den hadde nemlig ikke regnet på alle effektene av kuttet.

Som DN har omtalt tidligere mistet Bø millioner av kroner i statlige overføringer gjennom den såkalte utjevningsordningen da tilsiget av rikinger som skikongen Bjørn Dæhlie eller eiendomsinvestor Einar Sissner på papiret gjorde kommunen rikere.

Prisen å betale for å bli «Norges Monaco» var en skattesmell på over ti millioner kroner – penger kommunen ikke har ettersom formuesskatten ble kraftig kuttet.

Høyre-ordfører Sture Pedersens økonomiske redning ble Høyre-statsråd Nikolai Astrup. Kommunalministeren og regjeringen rykket raskt ut for å garantere Bø de tapte utjevningskronene for 2021 og 2022.

Slike venner i departementet kan hverken han eller Bøs mest velstående vente seg å ha dersom det blir regjeringsskifte i høst. Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, vil ikke kommentere Bjørn Dæhlie eller andre enkeltpersoner som flyttet for å få lavere skatt, men legger en full bredside til når hun snakker med DN om skatteparadiset:

– Jeg kjenner ikke til Dæhlies situasjon utover det som står i avisen, som er at han flyttet til Bø for å slippe å betale deler av formuesskatten. Med den konsekvens at nå betaler fellesskapet den delen av formuesskatten for han og de andre som har meldt flytting fordi Bø får det kompensert av regjeringen og vel så det. Det er en svært usolidarisk måte fra Bø sin side å innrette formuesskatten på, sier Tajik.

Vil stoppe støtten

Ap-toppen varsler full stans i den økonomiske nødhjelpen til Bø dersom hun får makten etter valget.

– Midler som ikke er utbetalt og som det er rimelig å sette grenser for, vil selvsagt ikke bli utbetalt. Det er ikke fellesskapet som skal ta regningen for dårlig høyrepolitikk, sier hun.

Sosialistisk Venstreparti har tidligere fastslått at Bø aldri burde vært kompensert for inntektstapet. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, opplyser at partiet vil kutte overføringene umiddelbart dersom de får muligheten.

Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, er helt på linje med sine potensielle rødgrønne makkere. I likhet med Tajik varsler hun kutt i Solberg-regjeringens ekstraoverføringer og er ikke nådig i dommen over regjerings nødhjelp i utgangspunktet.

– De som fremfor alt har opptrådt usolidarisk her er jo regjeringen, som har sendt regningen for det Bø har gjort til innbyggerne i andre norske kommuner. Dette vil vi følge opp i statsbudsjettet for 2022, sier hun.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser til DN at Bø kommune ikke har fått utbetalt kompensasjon for eget kutt i formuesskatten, og en eventuell utbetaling vil bli vurdert basert på oppdaterte tall mot slutten av året. Det åpner for at også støtten for 2021 kan bli kuttet.

«Ønsker å skyte oss ned»

– Ingen av de som bor i Bø og får redusert sin formuesskatt har sagt de ønsker å betale mindre skatt. Tvert imot har de flere ganger sagt de gjerne ønsker å betale høyere skatt på lønn og bedriftsbeskatning på et overskudd, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Han synes det er for ensidig oppmerksomhet på formuesskatten, og understreker at kommunen har gjort dette som et distriktspolitisk tiltak for å få tilgang på kapital som vil skape arbeidsplasser og tilflytting.

– Dette er vi i ferd med å lykkes med, men flere politikere ønsker å skyte oss ned før vi får bevist at dette har stor betydning for vår kommune og forhåpentlig mange andre distriktskommuner. Ingen alternativ kommer frem for nytenking i distriktspolitikken fra de som kritiserer dette, sier han.

Pedersen er klar på at kommunen ønsker å beholde den lave, kommunale formuesskattesatsen.

– Vi som kommune vil følge opp garantien for disse to årene, være forutsigbar for de som faktisk investerer og skaper noe i distriktet, og vil ikke forandre på formuesskatten.

Vil ikke fjerne muligheten

Selv om hverken Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter Bøs forsøk på å bli et skatteparadis, vil de ikke fjerne muligheten til å være et.

– Hvis kommuner vil gjøre lokale tilpasninger, så er det innenfor den lokale selvbestemmelsen. Men vi kommer ikke til å kompensere for at de setter ned formuesskatten. Fellesskapet skal ikke måtte ta den regningen, sier Hadia Tajik og får støtte fra Grini:

– Sp mener at kommuner skal ha mulighet til å selv fastsette den kommunale delen av formuesskatten, men at de ikke skal kompenseres for dette.

– Flere har kalt Bøs skatteeksperiment et kappløp mot bunnen. Hvis dere er imot det, er det noe poeng å tillate det?

– Det ser ikke ut til at de har klart å starte noen skattekonkurranse, heldigvis, sier Tajik.

– Så du frykter ikke at flere følger etter?

– Nei, ikke når det er på det rene at de ikke vil bli kompensert for det, sier hun og tror det vil «fremstå som langt mindre attraktivt enn det har gjort til nå når Høyre har latt Bø få penger fra fellesskapet for det».

SV har tidligere forsøkt å få gjennom et lovforslag om å fjerne kommunenes mulighet til å sette ned formuesskatten. Dette fikk kun støtte fra Rødt og MDG. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.