Ansvaret for boligpolitikken er i dag spredt ut over flere departementer, som Kommunaldepartementet, Justisdepartementet, Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet. I et brev til statsminister Erna Solberg ber Boligprodusentene, Eiendom Norge og Norske Boligbyggelags landsforbund (NBBL) om at Justisdepartementet fratas makt i boligpolitikken.

– Det er særlig fordelaktig om ansvaret for boliglovgivning i Justisdepartementet blir flyttet til Kommunaldepartementet, da det er mange tangeringspunkter mellom plan- og bygningsloven, bustadoppføringslova og eierseksjonsloven, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Bransjen vil helst ha alt samlet i ett boligdepartement.

Samordning

– Vi har erfart at boliglovgivningen ikke blir tilstrekkelig prioritert i Justis- og beredskapsdepartementet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Administrerende Christian Vammervold direktør i Eiendom Norge mener boliglovgivningen ikke blir tilstrekkelig prioritert i Justis- og beredskapsdepartementet.
Administrerende Christian Vammervold direktør i Eiendom Norge mener boliglovgivningen ikke blir tilstrekkelig prioritert i Justis- og beredskapsdepartementet. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Ett eksempel han viser til, er arbeidet med en tryggere bolighandel, hvor det ennå ikke har skjedd noe. I brevet til statsministeren heter det:

«Vi tror det hadde gitt større kvalitet og koordinering om disse delene av boliglovgivningen hadde vært Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar, hvor det allerede er samlet mye kompetanse om boligsektoren. Trolig vil dette også frigi ressurser hos Justis- og beredskapsdepartementet til de andre krevende oppgaver som hører til der.»

Oppdatering

I Sundvolden-plattformen fra 2013 var de borgerlige partiene enige om å gå gjennom strukturen i departementene og direktoratene med sikte på å forenkle og avbyråkratisere.

Etter bransjens syn er særlig ansvaret for boligpolitikken en aktuell kandidat for samordning. For tre år siden kom regjeringen med sin strategi for boligmarkedet, med mål om en bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld. I løpet av denne uken er det ventet at regjeringen kommer med en oppdatering av denne strategien.

Tirsdag kunngjorde finansminister Siv Jensen (Frp) at boliglånsforskriften, som blant annet regulerer bankenes utlånspraksis, i stor grad vil bli videreført.(Vilkår)

– Det har vært dårlige meningsmålinger, lekkasjer fra sentralstyremøte og krangling om sommerfest
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim oppsummerer Arbeiderpartiets oppsummering.
01:43
Publisert: