Finansminister Siv Jensen (Frp) har bedt Finanstilsynet om å vurdere boliglånsforskriften, som blant annet hindrer boligkjøpere fra å låne mer enn fem ganger inntekten eller kjøpe bolig nummer to i Oslo uten ekstra mye egenkapital. Onsdag kom svaret.

Finanstilsynet foreslår å videreføre dagens boliglånsforskrift, men med to justeringer. Tilsynet anbefaler:

  • Å senke fleksibilitetskvoten for avvik til åtte prosent. I dag har bankene anledning til å fravike forskriftens krav i ti prosent av lånesøknadene hvert kvartal.
  • At særskilte krav for lån med pant i bolig i Oslo ikke videreføres. Nåværende forskrift krever at boligkjøpere må ha 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i hovedstaden, og her er fleksibilitetskvoten allerede satt til åtte prosent.

– Generelt blir det noe strammere, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Kontroversielt

Dagens boliglånsforskrift trådte i kraft ved nyttår i fjor og skal gjelde midlertidig ut juni i år. Ekstra strenge krav for Oslo-markedet er blitt oppfattet som kontroversielt. Finanstilsynet har hele veien vært motstander av dette.

– Vi mener at boliglånsreguleringen ikke er et virkemiddel som egner seg for finstyring av ulike delmarkeder av boligmarkedet, sier Baltzersen.

Han understreker at boliglånsforskriften først og fremst er et virkemiddel som er rettet inn mot husholdningenes låneopptak – og ikke boligmarkedet som sådan.

Prisene i Oslo var ved utgangen av fjoråret 10,5 prosent lavere enn på samme tid året før.

– Hvordan synes tilsynet at Oslo-kravet har fungert?

– Strammere utlånspraksis kan ha bidratt til omslaget, men da Oslo-prisene begynte å falle i fjor vår var det etter en periode med sterk prisoppgang. Den forutgående prisoppgangen var i seg selv en viktig årsak til omslaget. I tillegg har økt tilbud av boliger og lavere befolkningsvekst bidratt til omslaget i boligmarkedet, svarer Baltzersen.

Omslag i fjor

På landsbasis falt boligprisene med 1,1 prosent i fjor, der toppen ble nådd i april, ifølge Eiendom Norge.

«Prisfallet har så langt vært en moderat korreksjon etter en periode med svært høy prisvekst, og boligomsetningen har holdt seg oppe. Den videre utviklingen i boligmarkedet er usikker. Et betydelig prisfall kan ikke utelukkes», heter det i onsdagens pressemelding fra Finanstilsynet.

«Det er likevel en fare for at prisene igjen kan øke, drevet av blant annet økonomisk oppgang, fortsatt lav rente og stor tilgang på kreditt. En ny vesentlig økning i boligprisene vil øke risikoen for et senere kraftig prisfall og finansiell ustabilitet», skriver tilsynet.

Tilsynet foreslår at den nye forskriften skal gjelde fra 1. juli i år, og foreslår ingen opphørsdato.

Ut på høring

Det var i et brev 06. november i fjor at Finansdepartementet ba Finanstilsynet vurdere forskriften og komme med en anbefaling. Departementet ba tilsynet om å innhente vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

I et brev til tilsynet, datert 9. februar, skriver sentralbanken:

«Etter Norges Banks vurdering bør forskriften videreføres i sin nåværende form, men uten de særskilte kravene for Oslo. Fartsgrensen synes godt tilpasset dagens situasjon».

Finansdepartementet vil i løpet av kort tid sende anbefalingen ut på høring, slik at offentligheten får mulighet til å komme med sine synspunkter.

Boligprisene her til lands steg nominelt med 2,0 prosent i januar sammenlignet med måneden før.(Vilkår)

Stortingspresidenten: Ydmyk på at mye kunne vært gjort annerledes
Olemic Thommessen holdt pressekonferanse etter å ha møtt finanskomiteen og Stortingets parlamentariske ledere om kostnadsoverskridelsene for ombyggingen av Stortingsgarasjen.
09:17
Publisert: