1. juni er det slutt på at elbilistene får slippe unna å betale når de kjører gjennom bomringene i Oslo. I løpet av 2019 skal de be bidra med inntekter på 170 millioner kroner. Neste år stiger dette til 560 millioner kroner, ifølge Statens vegvesens beregninger.

Mens nullutslippsbiler kommer til å stå for 32 prosent av trafikken fra lette kjøretøy neste år, vil de bidra med 16 prosent av bompengeinntektene. Resten skal bensin- og dieselkjøretøy stå for.


Selv om bensin- og elbiler kommer til å stå for omtrent like mye av trafikken, skal elbilistene betale halvparten av det bensinbilene gjør. Det mener generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er for mye.

– Vi mener kommunen bør holde igjen denne takstøkningen til andelen elbiler øker, sier Bu.

Begrunnelsen er at det fortsatt er viktig å få flere til å velge elbil for å redusere utslippene fra biltrafikken.

– For dem som allerede er elbilister, er ikke dette så viktig for, men det er viktig for dem som ennå ikke har kjøpt elbil. Bompasseringer er veldig synlige avgifter for mange, og det påvirker beslutninger. Det er et incentiv som virker og får folk til å kjøpe elbil. Vi ser det som ekstremt viktig ikke å ha det for travelt med å kutte disse incentivene, sier Bu.

Norsk Elbilforening har foreslått å la takstene for elbiler i bomringene være lik andelen elbiler som passerer. Dersom Vegvesenets prognose på 32 prosent elbiler i 2020 stemmer, mener de bomavgiften bør være maks 32 prosent av det bensinbilene betaler.

– Det er jo vanskeligere å regne på dette nå med de nye ringene i og rundt Oslo. I de eksemplene vi har sett på, ser vi at elbilistene betaler 37 prosent av det bensinbilistene gjør. Det er litt over vårt forslag, men vi er positive til at det trappes opp fremfor for eksempel å innføre 50 prosent mens andelen er langt lavere, sier Bu.

Dyrt uten bompengebrikke

Kyrre Gran i Oslopakke 3-sekretariatet forklarer at politikerne har bestemt at nullutslippsbiler skal ha maks 50 prosent takst av bensinbilene. Han tror ikke at det vil bli færre elbilister selv om de nå må betale bompenger.

– Det viktigste incentivet er fritaket fra merverdiavgiften når du kjøper ny bil. Et annet incentiv er at du får kjøre i kollektivfelt. Det har vært et politisk valg å gi sterke incentiver til å bytte til elbil. Når de nå utgjør en så stor del av trafikken, så bør de også betale. Elbilene er med å påføre de samme ulempene som bensinbiler gjennom kø, trafikkulykker, veislitasje, svevestøv og støy, sier han.

De nye bomstasjonene og det nye takstsystemet gjør at inntektene fordeles over flere bilister. Det betyr at noen må betale mindre, mens andre må betale mer. Systemet vil premiere alle som har bompengebrikke montert i bilen. Hvis ikke kan en tur gjennom Oslo bli svært kostbar.

Dette kartet viser hvor de nye bomringene vil bli plassert.
Dette kartet viser hvor de nye bomringene vil bli plassert. (Foto: Oslopakke 3)

Statens vegvesen venter at brikkeandelen vil øke ganske fort. I dag er den på 90 prosent.

Ifølge prognosene vil bomringen ved bygrensen stå for 30 prosent av inntektene, Osloringen for 45 prosent av inntektene, og den indre ringen stå for 25 prosent.

– Vi har ikke estimater på hvordan økningene slår ut for de bosatte i ulike områder. Generelt kan man si at de som bor mellom Bygrensen og Osloringen (ytre del av Oslo), trolig får det noe reduksjon. Mens bosatte i Akershus og innenfor Osloringen i Oslo får noe økning. Alle elbilister vil få økning, sier Gran. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.