-Det blir ikke høyere takster eller utvidede perioder med bompengeinnbetaling. Hvis kostnadene sprekker eller inntektene svikter må utbyggingsprosjektene reduseres.

Det sier samferdselsminister Dale. Mandag sendte han ordre til Vegdirektoratet med nye regler.

De fleste av bompengepakkene rundt de største byene og store veiprosjekter kan i dag forlenge innkrevingsperioden i inntil fem år og øke takstene med 20 prosent dersom økonomien er dårligere enn man har regnet med. Det blir ikke lenger mulig. I stedet må kostnadene i pakkene ned.

Dale har ikke oversikt over hvilke prosjekter som vil rammes.

–Men vi ser at bompengeinntektene på Jæren ser ut til å bli vesentlig lavere enn tidligere lagt til grunn. Oslo ligger an til å sprekke med en milliard. Jeg er sikker på at inntektssvikten blir et milliardbeløp, sier han.

Det understrekes i brevet fra samferdselsdepartementet at takstene kan «justeres» slik at snitt-taksten opprettholdes. Det gir bypakkeprosjektene isolert sett mulighet til å for eksempel sette opp takstene for så vel fossil- som elbiler dersom andelen elbiler øker og reduserer de samlede inntektene. Det forutsetter imidlertid at de lokale politikerne blir enige.

Selv om retningslinjene gjelder for nye prosjekter, påpeker departementet dessuten at bypakkene revideres jevnlig.

«Det vil derfor ikke være aktuelt fremover å legge frem reviderte pakker for Stortinget utelukkende for å dekke inn kostnadsøkninger i enkeltprosjekter eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk enn forutsatt i disse byområdene», heter det.

T-bane og ekspressykkelvei kan ryke

Protester og engasjement rundt om i landet før kommune- og fylkestingsvalgene i høsten har sendt bompenger høyt på den politiske dagsorden. Mandag meldte VG at FrP-leder og finansminister Siv Jensen har kalt inn til krisemøte med ønske om at staten og kommunene skal betale mer, og bilistene mindre.

Dale forteller at departementet tar med de nye reglene inn i forhandlingene med fylker og kommuner om bymiljøpakker.

– Når vi akkurat har satt arbeidet i gang, er det ikke interessant å spekulere i summer og konklusjoner. Men det er ikke sikkert vi kan ha arkitektkonkurranse om alle t-banestasjoner. Det er heller ikke sikkert vi kan bygge ekspress-sykkelveier til halvannen milliard hvis vi kan bygge vanlig sykkelvei til en halv milliard. Jeg er sikker på at det er mye sparepotensial i mange av disse «pakkene», sier han.

–Bilistene – må de nøye seg med at det ikke blir prisvekst i bommene?

–Jeg håper det kan bli så store kostnadskutt at priser også kan settes ned, sier samferdselsministeren.

Pakkepris

Byvekst/bymiljøpakkene for de større byene – etter hvert er det planlagt at det skal bli ni – er et spleiselag mellom kommuner, fylker og staten. Det sentrale målet er at all trafikkvekst i bypakkeområdene skal gå med kollektivtransport, sykkel eller gange. Kommunenes og fylkeskommunenes andel betales i hovedsak av bompenger.

–Blir målet om at ingenting av trafikkveksten i byene skal gå med bil fremover utfordret når du nå vil ta ned investeringene – også i kollektivtrafikk?

–Vi ser at 90 prosent av bompengefinansierte investeringer i Oslo nå skal gå til andre ting enn vei. Det gjør at det er grunn til å se på ubalansen mellom hva bilistene betaler og hva de får igjen. Jeg forstår frustrasjonen bilistene føler når byrådsleder Raymond Johansen setter opp 53 nye bommer uten å bruke en krone på vei.

– Når bompengene kommer til et nivå slik det er i enkelte byer nå, har de nådd det absolutte taket, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ap-byrådsleder Raymond Johansen var foreløpig ikke tilgjengelig for kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.