Gratis blir det likevel ikke hvis de to partiene får det som de vil. De vil fortrinnsvis ha bominnkrevingspunktene erstattet med overvåkning via satellittposisjonering (GPS). Da kan bilistene betale ut fra kjørt distanse, ikke for å passere et bestemt punkt. Begge partier mener det kan spares penger i administrasjon og innkreving på en slik ordning.

For mye

To KrF-nestledere og to øvrige stortingsrepresentanter fra partiet mener bompenger kan være fornuftig når det er lokal oppslutning om innføringen. Men de fire legger til at bompengebelastningen kan nå en smertegrense.

«For at brukerbetaling skal kunne opprettholdes som del av et finansieringsgrunnlag, er det viktig at ordningen ikke oppleves urimelig eller svært urettferdig. I enkelte områder ser man at det er tendenser til fortetting av bomstasjoner med høye priser, noe som kan være til ekstra stor belastning for enkelte», heter det i forslaget Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug skal ha behandlet i Stortinget.

Her ønsker KrF å pålegge regjeringen å utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising i Norge til erstatning for dagens bompengesystem.

På samme spor

Arbeiderpartiet har lagt frem et forslag i nøyaktig samme spor. Ap-politikerne mener også at bomavgiftssystemet er for lite knyttet til faktisk bruk og belastning av veinettet. Veiprising etter kjørt distanse, og dessuten justert for bilens tyngde og utslipp, vil ifølge partiet i tillegg virke best når det gjelder å redusere klimautslipp.

Ap presiserer at nytt system må komme til erstatning for dagens bilavgifter, ikke som et tillegg som gir økt økonomisk belastning.

Storebror ser

Norske veimyndigheter har sett på nye systemer med GPS-registrering av trafikk, men har pekt på problemet med at «storebror ser deg» – at alle og enhvers kjøring kan registreres med tid, sted og distanse.

Partiene som nå lener seg mot å ønske GPS-system, anerkjenner begge personvernutfordringene. Derfor foreslås stramme krav til blant annet sletting av data straks fakturering er klar og til at svært få, klarerte personer skal ha adgang til opplysningene.

KrF viser til at flere land allerede har GPS-systemer i drift – kombinert med andre løsninger. Blant annet har Tyskland hatt distanseavgift for tunge kjøretøyer på en del strekninger helt siden 2005. Denne justeres i tillegg for utslipp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

MDGs Lan Marie Bergs neste mål: Gjøre lastebilene i Oslo elektriske – og få noe av varetransporten over på sykkel
02:06
Publisert: