I flere av landets store byer har bompengeopprøret herjet det siste året. Misnøye med bompengebelastningen har ført til stor vekst for protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), og det ble nesten regjeringskrise i august før partiene fant frem til en løsning som kostet titalls milliarder kroner.

Nå kan DN fortelle at regjeringen brukte flere år på å få på plass en avtale som skulle sikre tilstrekkelig betaling fra tjenesten som frakter statsråder gjennom bomringen i de karakteristiske sorte bilene.

I 2015, 2016 og 2017 betalte biltjenesten bare 74.531 kroner i bompenger. Til sammenligning er summen på 622.554 kroner, godt over en halv million, for kun 2018 og 2019. Og i 2014 ble det betalt rundt en kvart million kroner i bompenger for biltjenestens virksomhet.

Summen blir fakturert i etterkant, slik at eksempelvis bompengene for 2018 betales i år.

Avtale om fritak

De spesielt lave summene for 2016 og 2017 skyldes en fritaksavtale Statsministerens kontor (SMK) i slutten av 2014 inngikk for bilene i tjenesten med bompengeselskapet Fjellinjen as. Avtalen ble inngått av sikkerhetshensyn, siden man ikke ønsker sporing av statsrådenes biler.

Men SMK ønsket fortsatt å betale for seg, ifølge dokumenter DN har fått innsyn i.

«Det er likevel naturlig at Regjeringens biltjeneste betaler for bompasseringene, selv om dette ikke kan gjøres på en ordinær måte», skrev ekspedisjonssjef Heidi Heggenes i et brev til Samferdselsdepartementet i januar 2015.

Hun skisserte en løsning med en skjønnsmessig, periodevis innbetaling. Det ble henvist til at biltjenesten betalte rundt 250.000 kroner i bompenger i 2014.

En slik ordning kom også på plass, men det tok tid og det ble ikke betalt noen slik engangssum i 2015 eller 2016. Og i mellomtiden betalte ikke biltjenesten i nærheten av like mye som året da avtalen ble inngått.

Det ble heller ikke foretatt noen etterskuddsbetaling for denne perioden da ordningen kom på plass.

– Selv om regjeringens biler er definert som utrykningskjøretøy og dermed er fritatt for å betale for bompasseringer, valgte vi for noen år siden å inngå en avtale om at vi likevel ønsker å betale. Vi betaler om lag 320.000 kroner i året i bompenger for regjeringens biltjeneste. Det tok dessverre noe tid før ordningen med skjønnsmessig betaling kom på plass, men jeg er glad for at dette kom i orden for noen år siden, sier Erna Solbergs (H) statssekretær, Rune Alstadsæter.

Fast sum

Beløpene fra aktiviteten 2015 og 2016 er for bilene som ikke er omfattet av fritaksavtalen. Nå betaler regjeringen årlig noe over 300.000 kroner årlig for passeringene.

– Hoveddelen av dette er en fast sum på 300.000 kroner som faktureres per år av Fjellinjen, skriver kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland ved SMK.

Fjellinjen beskriver seg selv på sine nettsider som «den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei- og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus» gjennom bompengeinnbetalinger.

– Fjellinjen fastsetter fakturabeløpet basert på aktivitetsnivået Biltjenesten hadde i årene før fritaksavtalen og opplysninger fra SMK på om antall biler og aktivitetsnivå er endret. På grunn av endret takstsystem og flere bomstasjoner i Oslo, vil vi i samarbeid med Fjellinjen se nærmere på beløpet som skal faktureres for 2019, opplyser Samland.

Sikkerhetshensyn

Biltjenesten brukes i hovedsak under offisielle oppdrag i et område mellom 100 og 150 kilometer fra Oslo sentrum. Avhengig av kapasitet brukes tjenesten også utenfor østlandsområdet.

– Hvor mange biler har biltjenesten, og hvor stor har aktiviteten vært i denne perioden?

– Når det gjelder antall biler og nøyaktig aktivitetsnivå, så kommenterer vi ikke det. Det handler om regjeringens sikkerhet, skriver Samland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.