– Et viktig tema har vært bærekraftig skogforvaltning, hvor partene blant annet forplikter seg til å bekjempe ulovlig hugst og ivareta urfolks rettigheter. Det støtter opp om det norske ønsket om en bærekraftig forvaltning av blant annet Amazonas, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Brasils president Jair Bolsonaro meldte fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det søramerikanske handelsforbundet Mercosur og Efta-landene er avsluttet og at en avtale er inngått. Lørdag formiddag bekreftet Isaksen opplysningene.

Hverken Norge eller de øvrige Efta-landene, Sveits, Island og Liechtenstein hadde kommentert resultatet av forhandlingene før statsrådens bekreftelse, men ryktene om enigheten ansporet til kraftig kritikk.

– Skandale

– Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen setter penger foran klima.
SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen setter penger foran klima. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Irland har varslet at de vil si nei til EUs tilsvarende avtale med Mercosur. Det er trist at Norges regjering ikke bryr seg like mye om Amazonas. Her må klima settes foran penger, sier han.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er ikke overrasket over at Norge har sluttført forhandlingene.

– De signalene næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kom med på forhånd, viste at det var viktigst for regjeringen å få en avtale, ikke å bruke forhandlingene til å stanse avskogingen i Amazonas, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til NTB.

– Alvorlig situasjon

– Regjeringen ser alvorlig på situasjonen i Amazonas og den senere tids utvikling. Avtalen inneholder et omfattende kapittel om handel og bærekraftig utvikling som støtter opp under våre internasjonale avtaler når det gjelder miljø, klima og arbeidstagerrettigheter, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– For først gang har vi også fått med en bestemmelse om handel og bærekraftig landbruk. Avtalen inneholder også en gjensidig forpliktelse om å gjennomføre Parisavtalens klimamål. Avtalen legger ikke til rette for økt import av storfekjøtt eller soya, opplyser departementet.

Forhandlingene om frihandelsavtalen med Mercosur har foregått parallelt med EUs forhandlinger, som ble sluttført i sommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.