Etter en timeout i helgen, møttes de parlamentariske lederne for regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Frp og Sp på Stortinget mandag morgen for å fortsette forhandlingene om skatteregimet for oljenæringen.

Mandag ettermiddag samlet partiene seg om en kompromissløsning hvor friinntekten innenfor særskatten for oljenæringen økes fra dagens 20,8 prosent til 24 prosent, mot at man legger bort kravet om å gjøre endringer i selskapsskatten for oljenæringen.

Klokken 15.30 ble den presentert under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall:

– For Høyre har målet vært å sikre jobbene i oljebransjen og leverandørindustrien, samtidig som tiltakene er innenfor en ansvarlig ramme, og med støtte fra et bredt flertall. Derfor har vi pustet med magen og brukt noen ekstra dager på å lande denne viktige saken, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

– Vi er nå enige om å øke friinntekten til 24 prosent. Dette vil bidra til å øke lønnsomheten i prosjektene for selskapene. Dermed kan oljeselskapene igangsette prosjekter på sokkelen, som igjen vil gi jobb til dyktige fagarbeidere i leverandørindustrien. Samtidig gjøres det ingen endringer i selskapsskatten. Det har vært viktig for Høyre, sier Helleland.

Har «holdt sitt løfte»

– Koronakrisen og oljeprisfallet har skapt en veldig krevende situasjon for olje-, gass- og leverandørindustrien. Derfor har det vært avgjørende for Ap å finne frem til tiltak som bevarer arbeidsplassene til tusenvis av mennesker landet rundt, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Han viser til at partiet med dette har «holdt sitt løfte» om å gjøre det partiet kan for å redde arbeidsplassene på store industristeder som Kværner Verdal og Stord, men også Sandnessjøen, Eigersund og andre industristeder.

– Regjeringens krisepakke var for svak og Arbeiderpartiet har i dag fått gjennomslag for betydelige forbedringer, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

Hun sier tre ting var avgjørende for Ap: Sikre arbeidsplasser, sikre statens inntekter og fremskynde det grønne skiftet.

– Glad

– Nå er det opp til en samlet olje- og gassnæring å levere aktivitet og sikre arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg har klare forventninger til at de gjenopptar aktivitet og går igjennom alle prosjektene de har på tegnebrettet med sikte på å komme i gang med utbygginger som skaffer oppdrag for norsk leverandørindustri. Vi har også skjerpet noen krav og forventninger vi har til klima og miljø – jeg er veldig opptatt av at arbeidet med å kutte utslipp fra virksomheten på norsk sokkel må fortsette, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Frp-leder Siv Jensen sier hun er glad på vegne av norske industriarbeidere:

– Jeg er glad for at vi nå har et flertall for en ny oljeskattepakke som bidrar til investeringer og arbeidsplasser, både på kort og på lang sikt. Dette er gode nyheter for alle de titusenvis av menneskene som jobber i olje- og gassindustrien, og som har vært usikre på fremtiden, sier hun.

Jensen legger likevel ikke skjul på at disse forhandlingene har tatt altfor lang tid. Hun sier at det har vært krevende å finne en fornuftig løsning for industrien.

– Jeg vil understreke at næringen selv aldri har bedt om noe mer enn en skatteutsettelse. Jeg legger ikke skjul på at endringer i selskapsskatten ville vært en bedre og billigere løsning, enn å bruke åtte milliarder kroner på endringer i friinntekten. Frp er likevel fornøyd med at det omsider har kommet på plass en løsning som sikrer aktivitet i industrien.

Jensen sier at disse skatteendringene betyr at prosjekter som foreløpig er satt på vent, vil kunne tas opp igjen. Det gir umiddelbar effekt for industrien og for mange lokalsamfunn rundt om i landet.

– Denne enigheten betyr at de 190 menneskene som i dag er permittert ved Kværner Verdal, nå får komme tilbake på jobb. Med regjeringens opprinnelige forslag ville trolig alle de 750 arbeidsplassene ved verftet forsvunnet.

SV: – Et tap

SV mener skattekuttet for oljebransjen er en av de mest kortsiktige beslutningene i norsk politikk.

– Dette er et tap for fellesskapet og et tap for klima. Stortingsflertallet vil nå at vi skal betale oljeselskapene for å hente opp olje, uten garantier for arbeidsplasser i Norge, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i partiet.

Hun mener heller at en aktiv, grønn industripolitikk er det som må til.

– Dette er en av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politikk de siste årene. Vi låser Norges skjebne fast til oljen for mange tiår fremover og setter det grønne skiftet på pause, sier hun.

I regjeringens opprinnelige forslag til ny oljeskatt, skulle friinntektene senkes fra dagens 20,8 fordelt på fire år til ti prosent. Det har den da ikke fått gjennomslag for.

La bort flertallsforslag

Som DN tidligere har omtalt, har det hele veien vært bred enighet om å endre avskrivningsreglene slik at investeringer som vanligvis tas over seks år, skal kunne tas på ett år.

Men regjeringen mente selskapene kun skulle skrive av investeringene innenfor særskatten: I dag betaler oljeselskapene selskapsskatt på 22 prosent og en særskatt på 56 prosent, til sammen 78 prosent.

Før helgen snudde Ap overraskende, og støttet et forslag fra Frp og Sp om at det også måtte gjøres endringer innenfor selskapsskatten. Til sammen har disse tre partiene flertall.

Finansminister Jan Tore Sanner har advart sterkt mot dette, og mente det ville uthule ordningen med selskapsskatt fordi andre næringer også ville kreve justeringer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.