Nærings- og fiskeridepartementet har spurt en rekke næringsorganisasjoner om de har forberedt seg på at forhandlingene mellom Storbritannia og EU ender uten noen avtale når britene forlater EU neste år.

Departementet er på jakt etter innspill som kan øke kunnskapsgrunnlaget. De vil vite hva næringsorganisasjoner og bedrifter regner som utfordringer, har planlagte av tiltak og hva myndighetene kan bidra med ved en slik «no deal» eller «hard brexit».

I brevet fra Næringsdepartementet omtales dette utfallet som en «reell mulighet».

Få planer, få råd

Departementet har fått snaue svar og råd i kunnskapsinnhentingen. Mange oppgir at de ikke regner med å bli berørt av brexit, enda flere at det er umulig å legge planer:

«Nærings- og fiskeridepartementet har fått 17 svar. Svarene går i hovedsak ut på at mottagerne anser at de ikke vil bli berørt av et eventuelt «no deal»-scenario. Derfor har de heller ikke planlagt tiltak. De som vurderer det slik at de vil bli berørt, har ikke planlagt tiltak fordi de ikke kan forutsi i hvilken retning «no deal» vil slå ut. De signaliserer samtidig at de vil kunne tilpasse seg situasjonen uansett utfall», skriver departementet til DN.

Tilpasning til hva?

– Selv forbereder vi oss. Spørsmålet er til hva. Ingen har noen ferdig matrise for hvordan en «no deal» vil se ut, sier næringspolitiske direktør Amund Drønen Ringdal i Norges Rederiforbund.

Forbundet er blant aktørene Næringsdepartementet har spurt om råd. Ifølge Ringdal holder Rederiforbundet tett kontakt med rederimedlemmene og med søsterorganisasjonene i utlandet om utviklingen.

– Storbritannia er en viktig handelspartner. Konsekvensene kan bli alt mellom WTO-reglene og dagens fulle frihandel. Viktig for oss er konkurranse på like vilkår. Så er vi forberedt på blant annet mer komplisert tollklarering, sier Ringdal.

«Forstår hvor krevende dette er»

Redernes næringspolitiske direktør sitter selv i regjeringens referansegruppe for brexit-forberedelser. Tross tynne råd fra næringslivet, er Ringdal tilfreds med regjeringens innsats for å møte brexit-utfordringer.

– Vi forstår hvor krevende dette er. Men det er bra regjeringen spør, holder tett dialog og følger med i utviklingen, sier Amund Drønen Ringdal.

– God dialog med bedriftene om brexit er avgjørende for at vi skal kunne ivareta næringslivets interesser og norske arbeidsplasser best mulig. Jeg opplever at de har tatt innover seg muligheten for en «no deal», og forbereder seg i den grad de kan, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Melania Trump engasjerer seg i USAs økende problem: opioid-epidemien
01:17 Min
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.