Som DN skrev onsdag vil Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen og sterke krefter i partiet støtter det – på tross av en utredning fra Stortingets administrasjon som mener det vil være problematisk. Notatet til Frps valgkomité ved leder Ulf Leirstein ble unntatt offentlighet, men er nå frigitt etter klage til stortingsdirektøren. I utredningen går assisterende direktør Brit Brenno gjennom historien og konkluderer med at «Det har således vært bred enighet – og nå nærmere 40 års praksis – for at stortingsrepresentanter ikke velges som medlemmer av Nobelkomiteen, men at stortingsrepresentanter som har meddelt at de ikke tar gjenvalg kan bli oppnevnt som medlemmer.»

Ikke valgbar?

Carl I. Hagen er i dag første vara til Stortinget på Oslo Frp-benken og kan når som helst gjøre comeback på Stortinget. Og ifølge direktøren er det ikke «naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter når det gjelder valgbarhet til Nobelkomiteen dersom det legges avgjørende vekt på komiteens uavhengighet og ønsket om å markere et tydelig skille mellom komiteen og norske myndigheter.»

Det pikante er at da Stortingets valgkomité i 2008 debatterte om avtroppende stortingsrepresentanter Thorbjørn Jagland og Ågot Valle burde velges til Nobelkomiteen, uttalte Frps medlemmer at: «Fra tid til annen er det kommet uttalelser også fra politiske ledere i andre land som på en måte gir norske myndigheter ansvaret for kontroversielle tildelinger av Nobels fredspris. Det er derfor et vedvarende behov for å sikre Nobelkomiteens uavhengighet av Stortinget, slik at komiteen står helt fritt fra å måtte ta hensyn til den utenriks- og sikkerhetspolitikk eller handelspolitikk norske myndigheter står for.», står i det i merknadene.

Ingen kommentar

Konklusjonen fra Frp den gang var: «hverken stortingsrepresentanter eller regjeringsmedlemmer bør sitte som medlemmer av Nobelkomiteen.»

Hagen var i 2008 en del av Frps stortingsgruppe og Stortingets visepresident, men satt ikke i valgkomiteen.

Han ønsker ikke å uttale seg om sitt kandidatur i dag.

Frps valgkomité møttes onsdag, men kom ikke frem til enighet. Etter det DN kjenner til skal saken avgjøres på gruppemøtet til Frp neste onsdag.

– Både Carl I. Hagen og Inger Marie Ytterhorn er kandidater til å sitte som medlem i Den norske Nobelkomite, sa valgkomiteleder Ulf Leirstein til DN nylig. Han fortalte at «det har vært et stort trykk fra hele partiorganisasjonen med masse e-poster.»

Ytterhorn (76) har sittet i Nobelkomiteen i 17 år og skal tidligere i år gitt uttrykk for at hun ønsket avløsning. Hun ombestemte seg da Hagen varslet sitt kandidatur. Forholdet mellom dem beskrives som iskaldt. To andre kandidater er tidligere stortingsrepresentanter Kristian Norheim og Kenneth Svendsen.(Vilkår)

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert: