SSB-sjef Christine Meyer har i helgen forhandlet om en sluttpakke for å fratre sin stilling. Dette bekreftet Meyer i et intervju med Aftenposten på lørdag.

– Det er klart at det handler noe om økonomi. Men jeg er svært opptatt at det ikke skal være noen føringer for hva jeg skal kunne si, sa hun til avisen.

Kilder DN har snakket med bekrefter at Christine Meyer er tilbudt seks måneder med full lønn for å slutte. Etter det DN kjenner til har Meyer selv krevd to år med etterlønn.

DN kom ikke i kontakt med Christine Meyer søndag, og hennes advokat Dag Steinfeld ønsket ikke å kommentere saken siden forhandlingene om en sluttpakke nå er i en avgjørende fase.

– Partene er nå nær å slutte en avtale, skriver Steinfeld i en tekstmelding til DN.

I arbeidskontrakten mellom departementet og Meyer har hun etter det DN kjenner til i utgangspunktet tre måneder med full lønn hvis hun skulle trekke seg.

«Kritisk og betent fase»

Ingen i finansdepartementet vil uttale seg til DN ettersom prosessen med å bli enig om sluttavtale er i en «kritisk og betent fase».

Men kilder i regjeringsapparatet har tidligere understreket overfor DN at Christine Meyers virkelighetsbeskrivelse ikke stemmer, blant annet knyttet til SSBs uavhengighet.

– Det er viktig at jeg forsvarer SSBs uavhengighet. Både når det gjelder faglige spørsmål og retten til å organisere SSB. Det er krevende nok å gå igjennom en omorganisering i seg selv. Men i tillegg kommer politiske prosesser og press fra parter som sitter på utsiden av SSB, sa Meyer til Aftenposten på lørdag.

Årsaken til at Siv Jensen torsdag, via departementsråd Hans Henrik Scheel, ga Meyer beskjed om at hun ikke lenger hadde statsrådens tillit, er at finansministeren mener Meyer viste manglende rolleforståelse og vilje til å innse hvordan de mange konfliktene rundt SSB skader byrået. Hennes åttepunktplan for å løse situasjonen bidro ikke til å skape tillit hos Siv Jensen.

En oppsigelse kunne endt i retten

Striden rundt Statistisk sentralbyrå kulminerte fredag med et verbalt slagsmål mellom finansminister Siv Jensen (Frp) og SSB-sjef Christine Meyer.

– Nå har jeg meddelt henne at hun ikke har min tillit. Det mener jeg at hun bør vurdere nøye, sa Jensen.

– Det er ikke grunnlag for å si meg opp, sier Meyer.

Christine Meyer kan bare avskjediges av Kongen i statsråd. Men som DN skrev fredag kan Meyer bestride gyldigheten av oppsigelsen i retten.

Dette skal være blant årsakene til at partene har ønsket en enighet om en sluttpakke og en frivillig avgang. (Vilkår)

Thina Saltvedt håper #metoo-kampanjen gir aksept for å si i fra om uakseptabel oppførsel
Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, håper #metoo-kampanjen fører til at vi kan få flere historier om maktmisbruk opp og ut i lyset.
01:47
Publisert: