— Direktøren skal lytte til sin eier. Jeg ble nødt til å trekke i nødbremsen, sier finansminister Siv Jensen.

Onsdag måtte rivalene i striden — Siv Jensen og Christine Meyer — på Stortinget for å delta i en høring om saken.

Søndag 12. november gikk Meyer av, etter at hun to dager før fikk beskjed på en pressekonferanse at hun ikke lenger har finansministerens tillit.

Stortingets kontrollkomité lurer på om finansministeren utsatte Meyer for et så stort politisk press og detaljstyring at det bryter mot statistikkloven.

— Christine Meyer har i ettertid sagt at avgangen var et spørsmål om faglig uavhengighet. Departementet har ikke utfordret eller overskredet grensen for SSBs faglige uavhengighet, sier Jensen under høringen.

Her kan du lese programmet til onsdagens høring.

DNs Eva Grinde om SSB-høringen på Stortinget: Balanse gjenopprettet dn+

Kritiserer Meyer

Siv Jensen sier hun forventer å bli lyttet til som øverste sjef i Finansdepartementet. SSB er et forvaltningorgan underlagt departementet.

—Men man har ikke hørt, man har ikke lyttet, man valgte å gå videre stikk i strid med alle advarsler. Da grep jeg inn for å unngå at det ble en realitet, så vi får aldri vite hva som ville skjedd, sier Jensen.

Meyer har i ettertid sagt at saken som ledet til at hun valgte å trekke seg blant annet er et spørsmål om SSBs faglige uavhengighet. Ifølge finansministeren, var ikke Meyer tilstrekkelig opptatt av å opprettholde SSBs forskningsarbeid.

— Det kan se ut som at Meyer hadde en annen oppfatning av samfunnsoppdraget, sier Jensen.

Etter flere møter ifjor høst mellom Jensen og Meyer, kom finansministeren frem til at Meyer ikke var rett person for Statistisk sentralbyrå.

— Jeg hadde ikke lenger tillit til at Meyer var riktig person til å lede SSB fremover. Enten har man tillit, eller så har man det ikke. Det er ingenting imellom for en statsråd, sier Jensen.

Finansministeren gir eks-direktøren også litt ros på tampen:

— Hun har gjort mye bra, men i dette store sentrale spørsmålet, oppfattet jeg at hun ikke lyttet til innspillene hun fikk fra sin eier.

Tidligere direktør Christine Meyer i SSB mener finansministeren presset henne til å gå av ifjor. Onsdag forklarte hun seg om striden i Stortinget for kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Tidligere direktør Christine Meyer i SSB mener finansministeren presset henne til å gå av ifjor. Onsdag forklarte hun seg om striden i Stortinget for kontroll- og konstitusjonskomiteen. (Foto: Gorm K. Gaare)

Mener hun advarte Meyer

— Ja til effektivisering av SSB. Nei til en så omfattende organisering av forskningsvirksomheten, sier Jensen som en oppsummering på konflikten.

Finansministeren nekter for at departementet har endret oppfatning eller trukket sin støtte som følge av ekstern motstand og støy, slik Meyer ifølge Jensen hevder.

Jensen viser til tidligere tildelingsbrev til SSB og at det gjentatte ganger er stilt spørsmål ved om samfunnsoppdraget til SSB kunne ivaretas.

– Det må sees som advarsler mot å gjøre store endringer, sier Jensen.

Siv Jensen sier hun hadde et mål om å finne en løsning da hun kalte Christine Meyer inn til et møte i høst.

– Men gjennom samtalene mine med henne ble jeg dessverre bare mer urolig. Jeg fikk et inntrykk av at hun ikke helt forsto alvoret i situasjonen, sier Jensen.

Jensen forklarer at hun i møte nummer to spurte Meyer hvorfor hun hadde oversett advarslene.

– Vi snakket om hva som skulle til for å samle SSB og gjenopprette tilliten i allmenheten. Hun har selv beskrevet møtet som ubehagelig, og det forstår jeg, sier Jensen.

Det endte altså med at Jensen uttalte at hun ikke hadde tillit til Meyer. Noe som førte til at Meyer to dager senere trakk seg som SSB-sjef.

– Hun valgte selv å gå, og det mener jeg var et riktig valg der vi sto. Det er leit at vi kom i denne situasjonen.

Uro

Siv Jensen sier hun er «ganske overrasket» over vurderingene til Meyer.

— Det har ikke skortet på advarsler fra finansdepartementet siden de begynte i januar. De har vært systematisk gjentatt gjennom hele året, sier Jensen og legger til:

— Bruddet i denne saken kom i det øyeblikket man valgte å gå fra en planleggingsfase til en iverksettelse. Det mener jeg har kommet ganske klart frem i høringen. Det var da uroen virkelig også spredte seg i SSB, hos de ansatte og hos partene. Da ble det tydelig for alle hvilke konsekvenser endringene faktisk ville få. Det var helt i tråd med advarslene vi hadde gitt, om at dette ville kunne få konsekvenser for byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget, sier finansministeren.

To ulike verdensbilder

Siv Jensen og Christine Meyer ser konflikten om SSB helt ulikt.

Finansministeren fryktet for den faglige uavhengigheten til SSB, og var redd byrået ikke ville være i stand til å levere forskning på grunn av omorganiseringen, deriblant til partene i arbeidslivet, LO og NHO.

Derfor ønsket Jensen at omorganiseringen skulle vente til etter at det såkalte statistikklovutvalget kommer med sine anbefalinger.

– Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg, sa Jensen 10. november.

Christine Meyer derimot, mener tvert imot at Jensen truet SSBs faglige uavhengighet ved å si at hun ikke hadde tillit til henne.

– Med de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, sa Meyer under en pressekonferanse 10. november.

Finansminister Siv Jensen må svare på spørsmål rundt tidligere SSB-sjef Christine Meyers avgang i en stortingshøring onsdag.
Finansminister Siv Jensen må svare på spørsmål rundt tidligere SSB-sjef Christine Meyers avgang i en stortingshøring onsdag. (Foto: Gorm K. Gaare)

Mener innvandring er kjernen

Meyer skrev et notat 7. november til Finansdepartementet at innvandring måtte være forklaringen til mistilliten fra finansministeren.

– Det handler om innvandring, for jeg kunne ikke se en annen begrunnelse. Jeg kjente meg ikke igjen i at bekymringene kom fra januar og at jeg hadde kjørt et sololøp, sa Meyer under høringen.

Meyer anklaget finansminister og Frp-leder Siv Jensen for å følge sin politiske overbevisning når hun ønsket å beholde SSB-forsker Erling Holmøy, noe Jensen benekter.

Ifølge SSB gir innvandring økte inntekter til staten de første årene, men etter hvert går regnskapet i minus.

På den andre siden har Meyers uttalelse om at hun kunne gått i demonstrasjonstog for fortsatt innvandring skapt debatt om Meyers politiske uavhengighet. Meyer har også sagt at hun neppe ville gitt grønt lys til å utarbeide et innvandringsregnskap etter at hun tiltrådte.

– Jeg fikk flere ganger telefoner om at når jeg uttaler meg om innvandring, bruker jeg opp finansministerens tillitskapital. Det var flere uformelle signaler og det ble tatt opp i en medarbeidersamtale, sa Meyer.

— Innvandring har ikke vært tema. Meyer har ønsket å diskutere det et par ganger, men jeg har avvist det for det har ingenting med saken å gjøre. Stridens kjerne er tempoet og omfanget på forskningsvirksomheten, sa Jensen i samme høring.

Omplasserte forskere

Dramaet om SSB startet for alvor i oktober i fjor da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingene i byrået.

Jensen og Meyer møttes to ganger hos finansministeren etter dette. Da de skulle møtes for en tredje gang fredag 10. november, troppet Meyer opp med advokat Dag Steinfeld. Jensen nektet å møte Meyer med en advokat.

Dagen før hadde Meyer fått beskjed om at hun ikke hadde finansministerens tillit. Denne fredagen ble spektakulær fordi Meyer valgte å gå ut mot finansminister Jensen, mens Jensen noen timer senere under en pressekonferanse sa hun ikke hadde tillit til Meyer.

Tillit?

Etter at Meyer trakk seg som SSB-sjef, står det igjen en rekke påstander fra Meyer og Jensen som ikke lar seg forene:

  • Siv Jensen sier at departementet advarte Meyer seks ganger om at hun mente omorganiseringen av SSB bar galt av sted og foregrep statistikklovutvalgets arbeid. På bakgrunn av dette valgte Jensen å holde en pressekonferanse 10. november der hun sa at Meyer ikke lenger hadde hennes tillit.
  • Christine Meyer hevder på sin side at hun har fulgt oppdraget i tildelingsbrevet fra departementet om å omorganisere byrået. Hun mener dermed at oppsigelsen av henne er grunnløs og står fast på at en SSB-sjef ikke må være avhengig av tillit fra en finansminister for å bli sittende.

Siv Jensen ble bedt om å svare på om en SSB-sjef er avhengig av tillit fra finansministeren av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité før jul.

Hun ble avkrevd et svar for andre gang i et skriftlig brev fra kontrollkomiteen etter at hun unnlot å svare på det i første brev.

Da svarte Jensen en SSB-sjef ikke er avhengig av hennes tillit:

«Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit», skrev Jensen til Stortinget.

Kritiserer Siv Jensen

Ifølge Siv Jensen, ble Meyer advart seks ganger om at finansministeren ikke var fornøyd med omorganiseringen av SSB.

Meyer hevder derimot at Finansdepartementet først grep inn da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes bort fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen i byrået.

Holmøy omtales som «innvandrerregnskapets far» etter en rapport om kostnadene ved innvandring til Norge.

Holmøy skulle omplasseres etter instruks fra Meyer. Det falt ikke i god jord hos departementet og finansministeren, som forsøkte å finne en løsning slik at blant annet Holmøy kunne bli værende i forskningsavdelingen.

Holmøys skjebne ble diskutert på et møte i oktober der Meyer parerte med at det kunne la seg gjøre, men at hun da måtte få en skriftlig instruksjon fra Jensen. Departementet svarte at det ikke var «aktuelt».

DN skrev i desember at dette var en åpenbar ansvarsfraskrivelse fra finansministerens side, ifølge jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Meyers advokat med kraftige utfall mot media
Dag Steinfeld, advokaten til SSB sjef Christine Meyer, kom med krass kritikk av media etter pressekonferansen hos byrået fredag. Bakgrunnen for kritikken var de mange oppslagene torsdag om at Meyer kom til å gå av fredag. Det viste seg ikke å stemme.
03:29
Publisert:

– Finansminister Siv Jensen ville ikke ta det formelle ansvaret ved å instruere Meyer. Dette synes jeg er lite ryddig. Det er en form for ansvarsfraskrivelse at Jensen i denne situasjonen ikke var villig til å gi skriftlig beskjed om hva hun forventet at Meyer skulle gjøre, sa Bernt ved Universitetet i Bergen.(Vilkår)