Meyer har forsøkt å få tilgang på møtenotatene som kun Stortinget har fått tilgang til. Hun fikk først avslag fra Finansdepartementet, og så klaget hun til Sivilombudsmannen. Nå har sivilombudsmann Aage Thor Falkanger avslått hennes klage, skriver Dagens Næringsliv.

– Med dette avslaget setter jeg punktum for saken. Jeg er overrasket over avslaget gitt den svært uryddige måten min avgang ble håndtert fra Finansdepartementet, men jeg ønsker å se fremover og fokusere fullt og helt på jobben som professor ved NHH, sier Meyer.

Tillit viktigst

Finansminister Siv Jensen (Frp), som i mars fikk kritikk av Stortingets kontrollkomité for sin rolle i SSB-konflikten, ser fram til å få saken ferdigbehandlet i Stortinget neste uke.

– Det viktigste for meg er, og har hele tiden vært, å sikre at både vi og andre samfunnsaktører kan ha tillit til at SSB kan levere på samfunnsoppdraget sitt også i framtiden, sier Jensen til DN, og legger til at de skal jobbe grundig i oppfølgingen av Statistikklovutvalgets rapport som er på høring.

Påstand mot påstand

Striden i SSB førte til at Meyer måtte gå av 12. november i fjor etter at hun ikke lenger hadde Jensens tillit. Bakgrunnen var en omstridt omorganisering Meyer hadde satt i verk, og som blant annet innebar at 25 forskere i SSBs forskningsavdeling skulle flyttes til statistikkavdelingen. Blant dem var mannen bak det såkalte innvandrerregnskapet, seniorforsker Erling Holmøy.

Meyer har hele tiden hevdet at hun hadde ryggdekning i Finansdepartementet for den omstridte omorganiseringen, mens Jensen på sin side har påstått at hun fra januar i fjor hadde gitt beskjed om at omorganiseringen måtte vente til statistikklovutvalget var ferdig med sitt arbeid.

(©NTB)(Vilkår)