Avgjørelsen fra næringskomiteen betyr en utsettelse av Color Lines' mulighet til å bytte til besetning med lavere lønn.

I februar varslet regjeringen en forskriftsendring som skulle gjøre det mulig for passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil å gå over til registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister (Nis).

Color Lines tysklandsferger er i dag registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (Nor), som fordrer norske lønns- og arbeidsvilkår. Selskapet hadde gjort det klart at flagging over til dansk eller annet et utenlandsk register kunne bli nødvendig for å spare kostnader.

Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefalte i 2014 i stedet å åpne for Nis-registrering, som vil tillate avlønning etter bemanningens lokale hjemlands lønnsvilkår. Normalt kan Nis-registrering ikke brukes på fast fart til norske havner. Et mål med forskriftsendringen var å beholde rederihovedkontor og kompetanse i Norge.

Sviktende forutsetninger

Det er Kristelig Folkeparti som nå slutter seg til opposisjonen og pålegger regjeringen å gå en runde til for deretter å komme tilbake til Stortinget med saken.

– De opprinnelige økonomiske forutsetningene som ble lagt til grunn for endret forskrift, er annerledes nå, sier KrF-talsmann Steinar Reiten.

Color Line anga i sin tid at det kunne spares rundt 150 millioner kroner i året ved å flagge fra norsk til dansk skipsregister. Ifølge Reiten har svekket kronekurs kuttet innsparingen.

KrF-talsmannen vil også ha ny vurdering av en habilitetsstrid om arbeidene foran regjeringens forslag, og om forutsetningene i en høring om saken ble urettmessig endret etter at høringen var avsluttet.

«Kappløp mot bunnen»

Det er Arbeiderpartiet som har tatt opp et eget forslag om å bremse Nis-muligheten for Color Line. Partiet frykter at omregistrering fra Nor til Nis vil medføre at flere hundre arbeidsplasser for norske sjøfolk vil gå tapt.

I tillegg mener Ap at regjeringens forskriftsendring vil starte et «kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart», der nabolandene vil konkurrere om stadig nye lempninger i kravene til bemanning og lønn.

KrF velger nå altså å slutte seg til Ap, Sp og SV i kravet om ny og grundigere konsekvensgjennomgåelse.

– Vi bringer denne saken inn i de pågående forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, sier KrFs Reiten.

Bakgrunnen er at fortsatt Nor-registrering av Color-skipene påvirker statsbudsjettet. Staten betaler omfattende refusjoner av skatt og avgift for norske ansatte på Nor-registrerte skip for å sikre norske sjøfolks sysselsetting.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Er det greit med shorts på jobb?