Saken har vært omstridt, fordi regelendringen kan sette jobben til rundt 700 sjøfolk i Color Line i fare når det åpnes for at rederiets Kiel-ferjer flagges om fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

I et intervju med Sysla kaster konkurrenten Fjord Line seg inn i diskusjonen. Rederiet flagget ut til Danmark i 2004, og Color Line har lenge truet med å gjøre det samme dersom ikke de norske vilkårene blir endret.

Konsernsjef Ternblom i Fjor Line mener Color Line har presentert uriktige tall, når rederiet har hevdet at det ville spare penger på å flagge ut til Danmark.

– Dersom vi hadde flagget om våre skip fra Dansk Internasjonalt Skipsregister (DIS) til NOR i dag, ville det gitt en positiv årseffekt på mellom 10 og 15 millioner norske kroner. Og da har vi ikke engang tatt med kasinoinntektene, som ville utgjøre flere titalls millioner, sier han.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen ønsker ikke å «spekulere i andre løsninger enn det som foreligger» og vil avvente et vedtak i Stortinget.

– Vi ønsker ikke å gå ut med tall fordi vi anser det som en lite aktuell problemstilling nå. Vi avventer og ser hva som skjer med de norske rammevilkårene, sier han til Sysla.

Frp har varslet at de vurderer å bryte avtalen som sikret flertall i Stortinget for å la Color Line bytte register.(Vilkår)

Dette bør du se etter på boligvisning
Visste du at nesen er et av de beste verktøyene på boligvisning?
05:21
Publisert: