– Slik det er nå er det usikkert om KrF vil støtte regjeringens forslag. Derfor venter vi, og vil ikke spekulere i noe utfall, sier konserndirektør for samfunnskontakt Helge Otto Mathisen i Color Line.

I statsbudsjettet for 2019 som ble lagt frem mandag, legger regjeringen til rette for at Color Lines passasjerferger mellom Oslo og Kiel skal få skifte flagg – og dermed kunne lønne sin besetning lavere. De norske «danskebåtene» må drive som før.

I februar varslet regjeringen en forskriftsendring som skulle gjøre det mulig for passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil å gå over til registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister (Nis).

Men selv om regjeringen i budsjettet nå går inn for å endre forskriften, trenger den KrF på laget for å få endringen gjennom. Som kjent er KrF i tenkeboksen om hvorvidt de skal støtte eller felle den sittende regjeringen. KrF skal fatte sin beslutning på landsmøtet 2. november.

Kun Kiel-ferger

Color Lines tysklandsferger er i dag registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (Nor), som fordrer norske lønns- og arbeidsvilkår.

Selskapet har gjort det klart at flagging over til dansk eller et annet utenlandsk register kunne bli nødvendig for å spare kostnader. Color Lines to ferger på tysklandsruten har rundt 700 ansatte.

Allerede mandag mente opposisjonen at de 700 arbeidsplassene var i fare med regjeringens signaler i 2019-budsjettet. Dette vil Mathisen ikke bekrefte.

– Det avhenger av lønnsvilkår og andre krav, sier han.

Color Lines hovedønske er forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser. Rederiet mener det har vært et stort problem at statstilskuddene for å sikre norsk sysselsetting har hoppet opp og ned i ulike budsjettår.

Staten sparer

Staten bruker årlig to milliarder kroner på tilskudd som skal sikre norsk sysselsetting i NOR-og NIS-flåten. Pengene går til kompensasjon av skatte- og avgiftskostnadene ved å ansette norsk, slik at rederiene i praksis betaler omtrent nettolønn for disse ansatte.

Skattekompensasjonsbeløpet økes med rundt 20 millioner kroner til 2050 millioner i 2019-budsjettet. Regjeringen regner med at norsk sysselsetting forblir uendret på rundt 12.000 norske sjøfolk.

Snaue 300 millioner av de to milliardene i tilskudd går til passasjerfergene i utenriksfart. Staten vil spare inn rundt 100 millioner kroner av denne skattekompensasjonen dersom Color Lines to tysklandsferger bytter skipsregister og får i det vesentlige utenlandske ansatte, anslår rederiets Mathisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her starter DNs kommentator jakten på de største overraskelsene i årets budsjett
DNs kommentator Bård Bjerkholt forklarer resultatet
01:36
Publisert: