Onsdag sender ministeren ut forslag til vesentlige forenklinger av byggteknisk forskrift på høring. Se faktaboks.

De nye reglene skal gjelde fra 1. juli 2017. 

Forslagene kan gjøre alle nye leiligheter 100.000 kroner billigere å bygge og kan gi leiligheter under 50 kvadratmeter en kostnadsreduksjon på ca. 130.000 kroner.

– Nå er vi i gang med å gjennomføre forenklinger i hele byggeprosessen. Det må komme kjøperne til gode, sier Sanner. 

Ikke nødvendigvis billigere for kjøperne

Tre forslag skal stå for de største kostnadsreduksjonene:

• Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 meter i diameter. 

• Det skal ikke lenger være krav om innvendig bod.

• For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres. 

Hvis forslagene går igjennom vil Obos kunne selge leiligheter etter de nye forskriftene allerede våren 2018.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos tror ikke at kostnadsreduksjoner på 130.000 nødvendigvis vil komme kjøperne til gode umiddelbart, men peker på at enhver forenkling i byggeforskriften vil gjøre at boliger blir bygget fortere og enklere.

– 130.000 kroner kan være forskjellen på om en utbygger kommer i gang med prosjektet eller ikke. Det er vanskelig å si hvor mye som kommer kundene til gode til syvende og sist, men det som er sikkert er at økt boligbygging totalt sett er bra for prisbildet og dermed bra for kjøperne, sier Siraj. 

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening er positiv til alle endringsforslagene - med unntak av ett.

– Det er trist at de ikke har foreslått en mindre snusirkel for rullestolbrukere. Da kunne vi bygget langt mindre, sier Jæger.

– Dette er bekymringsfullt 

Siden oktober i fjor har norske bruktboliger opplevd en prisvekst på 12 prosent. I Oslo har prisveksten vært hele 21,7 prosent, ifølge bruktboligstatistikk fra Eiendom Norge. 

Jan Tore Sanner er bekymret for boligprisveksten. 
Jan Tore Sanner er bekymret for boligprisveksten.  (Foto: Javier Auris)

– Dette er bekymringsfullt nettopp fordi den stiger så mye, så raskt, sier Sanner. 

Siraj er enig med Sanner. Han mener det bygges for lite og at leilighetsnormen bør endres radikalt. 

Leilighetsnormen i Oslo innebærer kort fortalt at ingen nye sentrumsnære boliger skal være under 35 kvadratmeter, og 40 prosent av boligene i nye prosjekter skal være over 80 kvadratmeter.

– Problemet er ikke at det ikke kan bygges leiligheter under 35 kvadratmeter. Det vi trenger er flere leiligheter mellom 35 og 80 kvadratmeter. Det åpner for leiligheter som er attraktive for unge som skal inn på boligmarkedet, sier Sanner.

Viktig at det kommer boligkjøperne til gode

I 2014 sendte Sanner ut et høringsforslag til forenklinger i byggteknisk forskrift med to hovedalternativer til endring av tilgjengelighetskrav i bolig. De nye byggekravene skulle gjøre det mulig å bygge leiligheter som er fire-fem kvadratmeter mindre.

Det skulle føre til at leiligheter kunne selges inntil 300.000-400.000 kroner billigere, fortalte daværende konsernsjef i Obos, Martin Mæland, til Dagens Næringsliv i 2014. 

Han insisterte på at resultatet skulle bli lavere markedspris.

Hvor mye av kostnadsreduksjonene gikk til boligkjøperne etter de forrige forenklingene av byggteknisk forskrift?

– Vi var nøye på at mesteparten av disse endringene skulle komme kjøperne til gode. Det ble omtrent 250.000 kroner billigere for kundene på de første leilighetene, sier Daniel Kjørberg Siraj.

– Det var veldig viktig for oss at kostnadsreduksjonene fra endringene som trådte i kraft i 2015 skulle komme boligkjøperne til gode, sier Sanner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.