Revisjons- og rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) publiserer konklusjonene i en globale topplederundersøkelse i forbindelse med World Economic Forum i Davos denne uken.

Terrorisme, som i fjor var helt nede på 11. plass på fryktlisten, tar i 2018 annenplassen, mens geopolitisk uro og cybertrusler kommer like bak. Populisme og klimaendringer er i år på topp-ti-listen. I 2017 kom temaene ikke med på listen over de 15 største truslene.

Nesten 1300 toppledere i 85 land har svart på hva de ser på som den største trusselen mot selskapets vekst, og en rekke andre spørsmål om fremtidsutsiktene.

Summen av det hele

Sjefen i PwC Norge, Håvard Abrahamsen, tror det er flere grunner til at de store samfunnsproblemene er lenger frem i bevisstheten nå.

Sjefen i PwC Norge, Håvard Abrahamsen.
Sjefen i PwC Norge, Håvard Abrahamsen. (Foto: Gunnar lier)

– Jeg tror summen av Trump, brexit, Nord-Korea og Iran påvirker holdningene og ser ut til å overskygge de klassiske utfordringene topplederne ser for egen bedrift, sier Abrahamsen.

Den største bekymringen hos direktørene, i år som i fjor, er overregulering, altså myndighetenes inngripen. Økt skattebyrde ligger stabilt på 9. plass.

Men det kan se ut som toppsjefene har fått større samfunnsbevissthet. Nesten 40 prosent av sjefene i disse store selskapene tror ikke globaliseringen har minsket forskjellene mellom fattig og rik i det hele tatt. Av de afrikanske topplederne svarer hele 60 prosent at forskjellene overhodet ikke er mindre.

Paradokset

– Stadig færre, også av topplederne, ser ut til å mene at globalisering er positivt for folk flest. Og halvparten svarer også at økonomisk vekst skaper større sosial ulikhet, sier Abrahamsen.

– Men paradokset er at de likevel frykter overregulering og økt skattebyrde – redskaper for utjevning – samtidig som de ser ut til å bli mer samfunnsbevisste?

– Det er et godt poeng. Undersøkelsen viser at troen på global vekst aldri tidligere har vært større blant verdens toppledere, men interessant nok målbærer de samtidig en frykt og uro for at denne veksten i altfor liten grad kommer alle til gode, sier Abrahamsen.

Skal vokse

Tro på høyere økonomisk vekst i verden det neste året har lederne til overmål, den største økningen i optimisme PwC har sett. 57 prosent tror veksten vil øke. Men de tror ikke denne veksten vil gjenspeile seg i eget selskaps suksess. Troen på eget selskap går ned. Bare 45 prosent har sterk tro på egen vekst de neste tre år.

– Når 57 prosent av topplederne tror den globale veksten vil forbedre seg, er det et høyt tall sammenlignet med tidligere års svar på samme spørsmål. De tror at USA blir en viktigere motor i veksten. Men jeg har ingen god forklaring på hvorfor topplederne ikke tror veksten gjenspeiler seg i eget selskaps resultater. Det er interessant at de målbærer en frykt og uro for at veksten i for liten grad kommer alle tid gode, sier Abrahamsen.

Nordisk stolthet

Det viser seg at de brasilianske toppsjefene er mest optimistiske for verdensøkonomien, mens britene ser mørkest på den.

De nordiske sjefen ligger på snittet. Der vi i nord skiller lag og virkelig utmerker oss, er om topplederne tror de under dem stoler på dem. På verdensbasis svarer 57 prosent at de er uenig eller sterkt uenig i at tilliten er på vei ned mellom de ansatte og sjefene. Hele 76 prosent av de nordiske topplederne svarer det samme.(Vilkår)

Ett år med fyr og raseri
Fyr og raseri, usmakelig spøking, antydninger om overvåking, internasjonalt opprør og ikke minst Amerika først. Donald Trump har sittet ett år ved makten.
03:17
Publisert: