– Vår undersøkelse viser at Olje- og energidepartementet ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene, skriver Riksrevisjonen i en fersk rapport.

I sommer ble det kjent at riksrevisor Per-Kristian Foss og Riksrevisjonen skulle iverksette en undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer i USA.

Riksrevisjonen startet arbeidet etter at DN avslørte hvordan selskapet hadde tapt over 230 milliarder kroner på investeringene i USA de siste 20 årene. staten er største eier i Equinor med en eierandel på 67 prosent. Det er Olje- og energidepartementet som forvalter eierskapet.

Riksrevisjonen oppsummerer funnene slik:

  • Olje- og energidepartementet har ikke stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene.
  • Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet.
  • Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over innholdet i Equinors offentlige rapportering.

For mye oppmerksomhet på oljeproduksjon

Riksrevisjonen karakteriserer kritikknivået som «kritikkverdig». De skriver at statsråden burde fremsatt forventninger om mer åpenhet fra Equinor om resultater fra utenlandsinvesteringene tidligere enn i 2020.

De skriver også at for mye oppmerksomhet på oljeproduksjon kan ha ført til at Olje- og energidepartementet har oversett andre aspekter ved lønnsomhet, som kostnader.

Riksrevisjonen kommer med to anbefalinger til Olje- og energidepartementet etter undersøkelsene. De anbefaler at Olje- og energidepartementet:

  • stiller tydelige forventninger om åpenhet i Equinors rapportering, slik at allmennheten og investorer kan vurdere risiko lønnsomheten av Equinors investeringer i utlandet bedre.
  • i større grad vurderer lønnsomhet, risiko og avkastning i Equinors utenlandsinvesteringer.

Større tap enn departementet var klar over

I rapporten peker Riksrevisjonen på at Finanstilsynet anbefalte Equinor å rapportere USA som et eget segment i kvartalsrapportene. Dette etterkom ikke Equinor, noe departementet aksepterte. Det var først etter DNs avsløringer i vår at statsråden kom med forventninger om mer åpenhet fra Equinor.

Riksrevisjonen skriver også at departementet i liten grad har benyttet de nye regnskapsdataene i Equinors land-for-land-rapportering i sine interne analyser. Ifølge Riksrevisjonen var dette noe kontroll- og konstitusjonskomiteen forventet da de behandlet Riksrevisjonens forrige rapport i 2011.

– I sine interne analyser har departementet hatt overdreven oppmerksomhet på oljeproduksjonen, skriver Riksrevisjonen.

Det slås fast at tapene i USA var større enn det departementet var klar over.

– Fra 2017 har Equinor inkludert opplysninger om akkumulert fortjeneste per datterselskap i sin konsernrapport. Konsernrapportene viste blant annet betydelige tap på investeringene i USA. Departementet ble først klar over betydningen av de rapporterte tapene gjennom omtale i media to år senere. Equinors årsrapporter viste også at tapene i USA var større enn det departementet var klar over, skriver Riksrevisjonen.

Nådde ikke avkastningskrav

Riksrevisjonen skriver at Equinor mellom 2011 og 2019 ikke nådde Olje- og energidepartementets avkastningskrav.

– Etter vår vurdering har selskapets investeringer i USA i vesentlig grad bidratt til dette. Equinor har i perioden hatt en mindre positiv utvikling enn selskapene departementet sammenligner Equinor med, står det i rapporten.

Riksrevisjonen peker på at Equinors investeringer i USA har oversteget nivået på investeringene i Norge.

– Utenlandsinvesteringene har vært mer risikofylte, og økt risiko stiller i sin tur krav om høyere forventet avkastning. Etter vår vurdering har dette også implikasjoner for hvilken informasjon departementet bør sikre seg om investeringene, enten fra selskapet eller på annet vis, skriver Riksrevisjonen.

Pressetalsmann Erik Haaland i Equinor sier følgende om rapporten:

– Vi noterer oss rapporten og de anbefalingene Riksrevisjonen kommer med. Men den gjelder departementets oppfølging av Equinor, så det er ikke helt naturlig for oss å kommentere på punktene som går direkte på det.

– Vi er opptatt av at informasjonen fra selskapet er tilgjengelig. Rapportering av aktivitet og resultater i virksomheter er stadig under utvikling, og det er bevegelse, fortsetter han.

Høring i Stortinget

Statens eierskap i Equinor har allerede vært gjenstand for en høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. En rekke tidligere statsråder og Equinor-topper ble kalt inn for å forklare seg om dialogen mellom departementet og selskapet.

Flertallet i komiteen, med Arbeiderpartiet i spissen, mente at selskapet hadde vært for passive og ba om en tydeligere styring av selskapet. Olje- og energiminister Tina Bru (H) svarte med å anklage Arbeiderpartiet for å ville petimeterstyre selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.