Mandag formiddag klokken 10 samlet medlemmene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget seg for å ta en ny vurdering av avgjørelsen om å holde tirsdagens Equinor-høringen bak lukkede dører.

En time senere har komiteen bestemt seg for å åpne høringen.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne høringen. Det er det eneste riktige. Det er svært viktig at Stortingets oversyn over forvaltningen skjer i størst mulig åpenhet, og denne saken har åpenbart offentlighetens interesse. Jeg ser frem til en god og opplysende høring i morgen, som vil fokusere på forholdet mellom hovedeieren, staten, og Equinor, i den perioden hvor varsellampene begynte å lyse rundt økonomistyringen i selskapets USA-virksomhet, sier Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide, som er høringen saksordfører.

Barth Eide opplyser at de har bestemt seg for å åpne høringen etter å ha gjennomgått presedens fra lignende saker.

Under møtet ble det stemt mellom to ulike alternativer: Åpne høringen eller flytte den til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Vi har fått mange gode og tydelige tilbakemeldinger de siste dagene. Dem tar vi til etterretning. Sammenstilt med at opposisjonen er tydelige på at de ønsker å gå inn i spørsmål som ligger utenfor det høringen i energi- og miljøkomiteen kan innebefatte, ønsket vi å løfte saken for en åpen høring i kontroll- og konstitusjonen. Vi mener det ville vært ryddigere enn å ha høringen i en komite som normalt ikke avholder den typen høringer. Det ble dessverre nedstemt. Når det er sagt, lytter vi til tilbakemeldingene vi har fått, og mener det er riktig at dette gjøres åpent, sier Høyres representant Lene Westgaard-Halle.

SV ba om ny vurdering

Torsdag i forrige uke ble det kjent at komiteen hadde bestemt seg for å holde høringen om Equinors milliardtap i USA og statens eierutøvelse i selskapet, bak lukkede dører. Barth Eide var selv imot avgjørelsen, men opplyste at argumentet var børssensitivitet.

Det skapte sterke reaksjoner fra både analytikere, politikere og eiere i selskapet. Torsdag kveld gjorde Equinor det klart at det var uaktuelt for dem å dele børssensitiv informasjon på høringen. Det fikk SVs Lars Haltbrekken til å be komiteen å ta en ny vurdering av spørsmålet.

– SV har fått gjennomslag for sitt ønske om å åpne høringen. Det var viktig fordi dette er en av de største industriskandalene i norsk historie. Equinor har sølt bort 200 mrd. kroner. Det er klart denne saken har offentlighetens interesse. SV vil også at saken tas som egen sak i Kontroll og konstitusjonskomiteen etter behandlingen i energi og miljøkomiteen, sier Haltbrekken etter møtet i komiteen.

MDG-leder Une Aina Bastholm støttet SV i vurderingen om at høringen burde åpnes.

– Jeg er veldig glad for at høringen nå blir åpen, og mener det er en viktig verdi for tilliten til oss folkevalgte. Her har mer enn 200 milliarder kroner av fellesskapets penger forsvunnet i svært klimafiendtlige investeringer i USA. Det er naturlig at det diskuteres for åpne dører, selv om akkurat denne høringen må begrense seg formelt til Tina Brus redegjørelse til Stortinget, og ikke kan gå i dybden på alt vi i MDG lurer på. Jeg forventer i tillegg nye runder også i kontroll- og konstitusjonskomiteen om utenlandsinvesteringene til Equinor, særlig i lys av nye skandaler og mulig korrupsjon i Angola, sier hun.

Ville flytte høringen

Til tross for Equinors uttalelser, ville hverken Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti, snu i spørsmålet fredag.

Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth i Venstre, argumenterte fredag for en lukket høring.

– Hva synes du om at det blir en åpen høring?

– Det er helt greit det. Det har jeg ikke noen problemer med. Det som har vært mitt lodd oppe i det hele, har vært hva saken gjelder og hvem som skal gjøre hva i Stortinget. Det å utsette og overføre høringen ville betydd en bredere sak. Dette fortjener mer enn en redegjørelse i Stortinget. Riksrevisjonen holder på med en revisjon av selskapets satsing i USA, men vi kan bare stille spørsmål til de enkelte statsrådene hva de har gjort, sier han.

– Hva stemte du på?

– Det var et mindretall som ville flytte høringen nå. Jeg har vært skeptisk hele tiden til at vår komité skal ta seg til rette på nye områder. Jeg har ikke noe imot åpenhet, men vil at vi som fagkomité skal drive med politikkutforming, ikke kontroll og revisjon.

Disse møter i høringen

Arbeiderpartiet, SV og MDG var for å åpne høringen, mens Senterpartiet ikke ville motsette seg å åpne den. Samtidig har komiteen etterstrebet enighet, og avgjørelsen om å lukke dørene ble tatt som en del av et kompromiss.

Høringen blir holdt tirsdag ettermiddag. Olje- og energiminister Tina Bru (H), de tidligere olje- og energiministrene Ola Borten Moe (Sp) og Tord Lien (Frp) må møte fra politisk hold. Fra Equinor kommer tidligere konsernsjef Eldar Sætre og Helge Lund, i tillegg til styreleder Jon Erik Reinhardsen og tidligere styreleder Svein Rennemo.

Energi- og miljøkomiteens høring tar utgangspunkt i Tina Brus redegjørelse til Stortinget i juni, etter at DN avslørte en rekke, interne, kritiske rapporter om Equinors satsing i USA. Selskapet har tapt over 200 milliarder kroner på investeringene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.