– I den siste tiden har Equinors virksomhet i USA fått mye negativ oppmerksomhet, med rette, begynte olje- og energiminister Tina Brus redegjørelse til Stortinget om Equinors USA-satsing.

Etter DNs avsløringer har SV og Ap bedt Bru komme til Stortinget for å redegjøre for hva staten som eier visste – og ikke visste – om Equinors USA-virksomhet.

Visste ikke om tall

Som DN har avdekket, har Equinor tapt 200 milliarder kroner på sin satsing i USA de siste 20 årene. Olje- og energidepartementet, som på vegne av staten er selskapets største eier, har erkjent at det ikke var klar over at summen var så stor før det kom frem i DN. Bru gjentar for Stortinget at eier ikke ble klar over dette tallet før DN skrev om det.

– Det kunne vært lettere tilgjengelig, noe selskapets ledelse har sagt seg enig i. Jeg har klare forventninger om at de følger opp dette, sier Bru.

Hun sier at Equinor på departementets forespørsel har orientert om hvordan tapet på 20,4 milliarder dollar fordeler seg:

  • Rundt ni milliarder dollar er knyttet til nedskrivninger på landbasert virksomhet i USA.
  • Fire milliarder dollar er knyttet til nedskrivninger i Mexicogulfen og Bahamas.
  • Fire milliarder dollar er knyttet til tørre brønner og kostnader i Mexicogulfen.
  • Tre milliarder dollar gjelder finanskostnader.
  • En milliard dollar skyldes tapskontrakter.

Ifølge Bru har departementet vært orientert om nedskrivninger på rundt ni milliarder kroner, og om nedskrivningene i Mexicogulfen.

– Men de eksakte tallene for den delen av virksomheten i USA har likevel ikke vært kjent.

Det samme gjelder tallene for finanskostnadene og tapskontraktene, sier hun.

Burde vært mer åpne

Interne revisjonsrapporter som DN har fått tilgang til, har vist store problemer med kostnadsnivå, internkontroll og forretningskultur i Equinors USA-virksomhet.

Bru sier Equinor har erkjent at disse utfordringene burde ha vært avdekket og håndtert tidligere.

– Disse utfordringene har ikke vært kjent for Olje- og energidepartementet. Det er selskapets ansvar å vurdere hva det skal informeres om når det gjelder internkontroll og forretningskultur, sier hun.

Hvor mye er egentlig 200 milliarder kroner?
Equinor har tapt 200 milliarder kroner på virksomheten i USA, men hvor mye er egentlig 200 milliarder kroner?
03:38
Publisert:

Equinor har i kjølvannet av DNs saker, erkjent at selskapet burde – og skulle ha – informert sin største eier om dette. Bru understreker at staten som eier ikke skal ha tilgang til interne revisjonsrapporter, men kom likevel med en tydelig beskjed til selskapet:

– Jeg mener utfordringene i USA var av et slikt omfang at selskapet burde ha vist større åpenhet i dialogen med Olje- og energidepartementet om virksomheten i USA.

Strammer grepet

Bru forklarte i sin redegjørelse at hun fremskyndet eiermøtet med Equinor som følge av DNs sak for å bli direkte informert om hva som hadde gått galt i USA. I møtet ga Bru klar beskjed om forventninger om mer åpenhet om resultater og informasjon om større utfordringer selskapet møter i sin virksomhet, sa Bru fra talerstolen.

I møtet skal Bru også ha oppfordret Equinor om å følge rådet fra Finanstilsynet fra 2014 om å rapportere USA-virksomheten som et eget segment fremover. Equinor annonserte på sin generalforsamling at det nå vil følge denne anbefalingen.

– Jeg mener det er en riktig avgjørelse, sier hun.

Bru har også innført et nytt møte mellom Equinor og departementet etter at selskapet legger frem sin årsrapport, for å få en mer systematisk gjennomgåelse av regnskap før et påfølgende eiermøte.

Tirsdag ettermiddag slapp Equinor nyheten om at det har hyret inn revisorselskapet PwC for å foreta en egen gjennomgåelse av selskapets internasjonale virksomhet. Rapporten skal være ferdig og offentliggjøres i oktober.

– Jeg imøteser denne rapporten, og at det blir en bred og full gjennomgang av alt av relevans, inkludert bakenforliggende årsaker, slik styreleder selv beskriver det, sier Bru.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.