EU lanserte 25. oktober en omlegging av skattesystemet for store multinasjonale selskaper med forslaget om Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB.

Det som i mange år ble ansett som nærmest en utopisk idé, har tatt sine første skritt mot iverksettelse.