– Dette er pinlig, sier Aps oljepolitisk talsperson Hege Haukeland Liadal.

Statoils nye lederkabal innebærer at tre menn forlot toppledelsen i Norges største selskap – og ble erstattet av tre nye menn. I Statoils nye toppledelse er det fortsatt kun tre kvinner av totalt elleve medlemmer.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) kritiserer den lave kvinneandelen i Statoils ledelse.
Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) kritiserer den lave kvinneandelen i Statoils ledelse. (Foto: Elin Høyland)

– Jeg ble skuffet da jeg leste det. Det er helt uakseptabelt, sier Liadal.

Dermed stiller hun seg bak Høyres Tina Bru, som i DN ga selskapet stryk for lav kvinneandel.

– Men det holder ikke med prat. Nå må det aktiv handling til, sier Liadal.

Utfordrer statsråden

Ap-politikeren sender derfor et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Staten er Statoils største eier, og Olje- og energidepartementet er eierdepartement for selskapet.

– Jeg kommer til å utfordre Søviknes på hva han vil gjøre med dette. Jeg forventer at statsråden tar dette opp i generalforsamlingen, eller i det minste bemerker at han forventer en større likestilling i toppledelsen i Statoil, sier Liadal.

– Hva vil det kunne føre til?

– Nå er det kommet sterke reaksjoner fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg tar det som en selvfølge at politisk press fra storting og regjering påvirker Statoil, svarer hun.

– Og hvis dette ikke er nok?

– Jeg mener ikke kvotering i ansettelsesprosesser er veien å gå, men Statoil bør nå være ekstremt bevisst den utfordringen selskapet har med mangel på kvinner i toppledelsen, sier Liadal.

«Følger av rolledelingen»

Søviknes skriver i en epost til DN at han «forventer at Statoils personalpolitikk preges av inkludering og mangfold».

Terje Søviknes, her fotografert på oljemessen i Houston, holder seg unna lederkabalen i Statoil.
Terje Søviknes, her fotografert på oljemessen i Houston, holder seg unna lederkabalen i Statoil. (Foto: Per Thrana)

– I årlige møter mellom departementet og Statoil om samfunnsansvar redegjør selskapet for strategier og tiltak for å fremme likestilling og mangfold i selskapet, skriver statsråden.

På spørsmål om hva Søviknes vil gjøre med kvinnemangelen i den nye toppledelsen, svarer han:

– Som eier i Statoil involverer ikke Olje- og energidepartementet seg i utformingen av selskapets konsernledelse. Dette følger av rolledelingen mellom aksjonærer, styre og ledelse.

«Jobber systematisk»

Pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Statoil viser til at selskapet opprettholder andelen kvinner i toppledelsen og mener det har gjort «de rette utnevnelsene»:

– På de tre øverste ledernivåene i selskapet er kvinneandelen på 36 prosent, og 40 prosent av våre nye plattformsjefer er kvinner. Dette skal gi grunnlag for en høyere kvinneandel over tid.

– Har dere startet arbeidet for sent?

– Vi jobber systematisk, men dette er en utfordring som går også utenfor Statoil. For eksempel er det fremdeles en dominans av menn på en del av studiene som retter seg mot vår bransje, sier han.

Ikke fornøyd

Høyres Tina Bru synes Statoil burde gjøre en langt bedre jobb med likestilling, og det er Aps Liadal helt enig i.

Høyre-politiker Tina Bru mener det er utrolig at et gigantselskap som Statoil ikke har bedre kjønnsbalanse.
Høyre-politiker Tina Bru mener det er utrolig at et gigantselskap som Statoil ikke har bedre kjønnsbalanse. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Dette er landets viktigste og tyngste selskap, og de burde være sitt ansvar bevisst, sier Liadal, som ikke er fornøyd med svarene fra selskapet.

– At det legger vekt på at det har vært avgjørende hvem som passer best for jobben, er et altfor svakt argument. Dette er et resultat av at olje- og gassbransjen er preget av en sterk mannskultur, mener hun.

Statoils ordinære generalforsamling for 2018 finner sted tirsdag 15. mai. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Årets sommerfestvin
Perfekt til buffè, lyst kjøtt og kylling
01:20
Publisert: