I første omgang er det inngått avtale med tre firmaer som skal levere kontorrekvisita og renholdsprodukter til statlige virksomheter. Som storkunde får staten i gjennomsnitt 20 prosent lavere priser enn virksomhetene ville fått hver for seg. I tillegg frigjøres tid og ressurser som kan bruke på andre ting.

Politiet sparer mest. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) anslår at politiet vil spare rundt ti millioner kroner i året på den nye ordningen.

Flere avtaler er på gang. Statens innkjøpssenter skal snart velge hvem som skal levere reisebyråtjenester til staten. Deretter følger avtaler om felles innkjøp av telefonitjenester, internrevisjon, PC-er og mobiltelefoner. Når disse avtalene er i full drift, vil innsparingene bli vesentlig høyere.(Vilkår)

Nå er de her snart: Selvkjørende busser klare for norske veier
De selvkjørende bussene er her allerede. Fra nyttår blir det også lov å sette dem i drift.
01:41
Publisert: