Teknologidirektør Alexander Haneng i Geta skriver i DN 17. august om Digital 21, rådet som ble satt ned rett før sommerferien og som skal gi anbefalinger til politiske prioriteringer i møte med digitaliseringen.

Les Alexander Hanengs innlegg her: Digital 21: Superråd eller supperåd? dnPlus

Det er betegnende for Høyre/Frp-regjeringen at den på overtid setter ned råd og utvalg, heller enn å gjennomføre konkrete tiltak.