Domstolene i Norge lider etter tre år med kutt som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, ifølge Klassekampen.

– Over tid vil slike kutt utarme domstolene, saksbehandlingstiden vil bli lang og tilliten til domstolene blir undergravd, advarer direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Tall fra Domstolsadministrasjonen viser at 36 av 63 tingretter har mindre bemanning enn de trenger, og at 29 tingretter ikke holder tidsfristene for saksbehandlingstid. Samtidig er 61,9 årsverk luket bort.

Trolig vil lang saksbehandlingstid medføre mer bruk av strafferabatt, ifølge Urke.

I år er domstolene pålagt å spare 48,6 millioner kroner, men det ligger de ikke an til å nå, og et innsparingskrav på 8 til 10 millioner må overføres til 2019.

Effektiviseringen av domstolene skal blant annet skje gjennom digitalisering og ny teknologi. Urke mener de ikke blir mer effektive av kun å nedbemanne, og mener regjeringen burde latt domstolene beholde pengene og heller stille konkrete krav om effektivisering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.