– Trump er en mektig alliert i abortkampen. Han har ikke skuffet oss.

På fakultetsfløyen til Misericordia University i Pennsylvania spaserer førsteamanuensis Christopher Carr bortover teppelagte korridorer.

Katolikken, som foreleser i religiøse studier, peker mot dører hvor flere av professorene har hengt opp antifascistiske klistremerker for vise sin motstand mot president Donald J. Trump.

Selv om undervisningsstedet er katolsk, er de fleste professorene demokrater med et liberalt ståsted i verdispørsmål.

– Jeg må være den eneste på hele fakultetet som stemte på Trump, sier Carr.

De fleste av kollegene til Carr legger ikke skjul på at de misliker å ha Trump som president.
De fleste av kollegene til Carr legger ikke skjul på at de misliker å ha Trump som president. (Foto: Aleksander Nordahl)

Fryst ut av kolleger

For snart ett år siden kom valgresultatet: Hillary Clintons «brannmur» var knust. Donald J. Trump gikk seirende ut av presidentvalgkampen etter å ha vunnet velgerne i viktige vippestater som Ohio, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

Carr pustet lettet ut. Under valgkampen hadde abortmotstanderen organisert flere demonstrasjoner for å få velgere til å snu ryggen til demokratenes liberale presidentkandidat Hillary Clinton.

Carr husker dagen etter valgnatten i november som om det var i går.

– Dagen etter valget var kontoret stille som et likhus. Ingen kolleger ville snakke med meg. På lærerværelset satt en kvinnelig kollega og gråt. Filosofiprofessoren ved siden av meg sa: Nå har alle de fordomsfulle, ignorante dumskallene gått ut for å stemme.

Han trekker på skuldrene. Selv om det er over 40 år siden abort ble anerkjent av USAs høyesterett, er abort fortsatt et tema som splitter mange amerikanere. Etter at Trump flyttet inn i Det hvite hus, mener Carr at USA er blitt mer polarisert enn før.

Christopher Carr trekker på skuldrene av alle ytringene som retter seg mot Trump-sympatisører som ham selv.
Christopher Carr trekker på skuldrene av alle ytringene som retter seg mot Trump-sympatisører som ham selv. (Foto: Aleksander Nordahl)

Vil skjerpe abortregler

Carr legger ikke skjul på at Trump har sine svakheter: Han har en brautende fremtoning og har skrytt av å trakassere kvinner ved å ta dem i skrittet. I tillegg går han for å være en skjørtejeger og er attpåtil skilt flere ganger. Han er også usikker på hva Trump egentlig mener om homofilt ekteskap.

Trump har heller ikke klart å innfri mange av valgløftene sine. Dette til tross for at han har flertall i begge kongressens kamre. Etter at han kom til makten, har det politiske miljøet i Washington, D.C. vært gjennomsyret av kaos og konflikter.

Men presidenten har innført en rekke tiltak som gleder USAs mange millioner abortmotstandere, påpeker Carr.

Senest i oktober gikk et flertall i Representantenes hus inn for en lov som forbyr generell abort etter 20 ukers svangerskap. Unntak skal kun gjøres dersom morens liv står i fare eller ved tilfeller av voldtekt eller incest.

Hvis lovendringen passerer Senatet og får Trumps signatur, risikerer leger som trosser reglene å få saftige bøter og inntil fem års fengselsstraff.

Samme måned satte Trump også en stopper for arbeidende kvinners rett til gratis prevensjon. Presidenten åpnet for at arbeidsgivere og forsikringsselskaper kan fritas fra denne delen av Obamacare-ordningen. Endringen kan ramme 62 millioner kvinner.

I Kongressen diskuteres det nå å innføre begrensninger i abort etter sjette svangerskapsuke, når det er påvist hjertebank hos fosteret.

Bekymret

Tiltakene er langt fra de eneste konservative endringene Trump har innført det siste året.

  • I april signerte Trump en lovendring som gjør det mulig for delstater å holde tilbake midler som går til abort og familieplanlegging. Lokale myndigheter må ikke lenger gi føderale bevilgninger til organisasjoner som Planned Parenthood.
  • En av Trumps første presidentordrer var å kutte offentlig pengestøtte til utenlandske organisasjoner som støtter abort. I mai trådte Trumps bestemmelse i kraft. Loven innebærer restriksjoner på nærmere ni milliarder dollar i finansiering til globale helsetjenester, ifølge Washington Post, gjengitt av NTB.

Bekymret over utviklingen

Trumps tøffe linje mot abort og kvinnehelse har skapt sterke reaksjoner og demonstrasjoner over hele landet.

Planned Parenthoods visepresident Dawn Laguens er dypt bekymret over utviklingen.

– Siden dag én har denne administrasjonen angrepet kvinners helse og rettigheter, sier hun i en pressemelding.

Organisasjonen driver over 600 helsesentre over hele landet og startet i slutten av oktober en nasjonal kampanje for å reversere endringene om subsidiert prevensjon.

Jusprofessor Carol Sanger ved Columbia University i New York har nylig publisert en bok om utviklingen i det juridiske rammeverket for abort og kvinnehelse.

– Dagens abortregler har fortsatt til hensikt å straffe kvinner som velger å avslutte et svangerskap. Dette til tross for at abort ikke er blitt ansett som en kriminell handling siden 1973, sier hun til magasinet New Yorker.

Christopher Carr ber en bordbønn for Donald Trump før en festmiddag med likesinnede republikanerne i nabolaget. Nancy Restaino, Carol Carroll og Ann Marie Tyler (fra venstre) er alle dypt kristne abortmotstandere.
Christopher Carr ber en bordbønn for Donald Trump før en festmiddag med likesinnede republikanerne i nabolaget. Nancy Restaino, Carol Carroll og Ann Marie Tyler (fra venstre) er alle dypt kristne abortmotstandere. (Foto: Aleksander Nordahl)

Klimaskeptiker og tradisjonalist

Tony Perkins, leder av organisasjonen Family Research Council, er derimot svært tilfreds med Trumps innskrenkninger innen kvinnehelse.

– Trump har holdt løftene sine. Han er den mest «pro-life»-presidenten dette landet noen gang har hatt, sier han til den kristne nyhetsformidleren CBS News.

«Pro-life» er betegnelsen abortmotstanderne bruker om seg selv.

I Pennsylvania er førsteamanuensis Carr også godt fornøyd. Han mener Obama-administrasjonen førte en altfor liberal abortpolitikk.

– Trump jobber med å få landet vårt på rett kurs, sier han.

I hyllen på kontoret står bokrygger med religiøse skrifter tett, og på veggen henger et krusifiks.

Carr trekker også frem flere andre saker som han mener Trump har løst godt i Det hvite hus. Han er en svoren tradisjonalist som helst tar grunnloven bokstavelig, og er tilfreds med at den konservative juristen Neil Gorsuch ble tatt i ed som ny høyesterettsdommer i USA.

Etter fjorårets presidentvalg ville ingen kolleger snakke med Christopher Carr, førsteamanuensis ved Misericordia University i Pennsylvania, på grunn av hans politiske Trump-sympatier. – Kontoret var like stille som et likhus, sier han.
Etter fjorårets presidentvalg ville ingen kolleger snakke med Christopher Carr, førsteamanuensis ved Misericordia University i Pennsylvania, på grunn av hans politiske Trump-sympatier. – Kontoret var like stille som et likhus, sier han. (Foto: Aleksander Nordahl)

Carr tviler på at klimaendringer er menneskeskapte og er svært fornøyd med at Trump i juni trakk USA ut av Parisavtalen.

– Jeg er også skeptisk til internasjonale frihandelsavtaler, sier han.

Religionsviteren mener Trumps politiske seire drukner i kritikk i mediene:

– Dekningen er så entydig negativ at det er vanskelig for mange å få oversikt over de positive tiltakene Trump har innført.

«Historisk øyeblikk»

Likevel er det Trump-administrasjonens innsats i kampen mot abort det siste året som har imponert Carr mest. På kontoret viser han stolt frem flagget som han brukte under den årlige protestmarsjen mot abort som han deltok på i Washington i januar.

På talerstolen under demonstrasjonen, som er verdens største av sitt slag, sto visepresident Mike Pence.

Pence er evangelisk kristen og den første amerikanske visepresidenten som har talt på en antiabort-marsj. Trump fulgte opp med å støtte protestmarsjen på Twitter.

På kontoret blir Carr fjern i blikket:

– Det var et historisk øyeblikk. Endelig var det en president som ville ta kampen sammen med oss, sier han.(Vilkår)

Her er de fem vanligste engelskfeilene nordmenn gjør
Chris Unwin er Stortingets engelsklærer. Her gir han fem tips til nordmenn som vil bli bedre i engelsk.
01:57
Publisert: