USAs president Donald Trump tar onsdag imot statsminister Erna Solberg i Det hvite hus. Det blir det første møtet mellom de to regjeringssjefene.

– Hvis hun er smart, kan hun bruke møtet til å få et godt forhold til Trump. Uansett hva man måtte mene om Trump, er det ikke til å komme unna at han er sjefen, og at han sannsynligvis vil være det i minst tre år til, sier Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og ekspert på amerikansk politikk.

Han mener man ikke kan undervurdere betydningen av å ha gode personlige relasjoner til USAs president.

– Da må hun utnytte hans personlighet og svakheter, sier Melby.

Seniorforskeren sier det i så henseende vil være en dårlig strategi å kritisere og angripe Trump, men heller appellere til hans ego.

– Vi vet alle etter hvert hvor uberegnelig Trump er, så dette kan også fort slå motsatt vei. Da risikerer vi at forholdet er skadet i lang tid fremover, sier Melby.

Svein Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og ekspert på amerikansk politikk.
Svein Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og ekspert på amerikansk politikk.

Vanskeligere forhold

USA-kjenner Jan Arild Snoen i Minerva mener USAs forhold til Norge, og andre europeiske allierte, er blitt vanskeligere det siste knappe året med Trump som president.

– Det er grunn til å tro at Trump ikke er særlig interessert i Norge. Dette er for så vidt en velkjent utfordring, og denne trenden er forlenget med Trump, sier Snoen.

Han sier det er en utfordring både for Norge og resten av Europa å få USA interessert og engasjert i hva som skjer internasjonalt.

– Det er tyngre for Norge nå enn med en normal amerikansk president, sier Snoen.

Hver og en for seg selv

Svein Melby mener Norge og andre mindre stater særlig rammes av at Trump nå kaster den liberale kollektivistiske verdensorden på historiens skraphaug etter syv tiår. Det betyr at multilaterale koalisjoner og avtaler som Nato og FN svekkes.

– Det som bekymrer mest for Norge er at USA ikke lenger vil prioritere det kollektive institusjonsapparatet, men vil ha en ny verdensorden der enkeltstatene dominerer, sier Melby.

Trump kom etter hvert på banen, etter lang tid, og forsikret om at USA står bak Natos sikkerhetsgaranti, artikkel 5, om kollektivt forsvar der et angrep på én medlemsstat er å regne som et angrep på alle.

– Da var usikkerheten allerede der, og denne garantien er svekket, sier Melby.

Statsminister Erna Solberg dro rett fra NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum tirsdag til Washington.
Statsminister Erna Solberg dro rett fra NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum tirsdag til Washington. (Foto: Ida von Hanno Bast)

At USA nå vil prioritere løsere nasjonale og bilaterale virkemidler mener han viser seg på de fleste områdene i internasjonal politikk. Trump har trukket USA fra multilaterale handelsavtaler og klimaavtaler, et klart brudd med tidligere amerikansk politikk.

– Alt er en del av samme mønster, der USA går bort fra bindende kollektive avtaler og løsninger. Dette er alvorlig for små stater som Norge, som ønsker nettopp dette, sier Melby.

Dette er en problematikk som gjelder for mange land. Snoen trekker frem nordområdene som eksempel på et satsingsområde der Norge har en spesiell interesse av å ha med USA. Som en arktisk stat har tidligere amerikanske administrasjoner til en viss grad delt Norges nordområdeinteresser.

Bare for å bli kjent

Både Snoen og Melby mener møtet bærer preg av å være en høflighetsvisitt for å bli kjent. Ikke et møte der man går dypt inn i skarpe konfliktsaker som Russland, Midtøsten eller klima.

– Jeg blir veldig overrasket hvis det kommer noe konkret ut av dette, sier Snoen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal også delta på møtet med Trump. Melby mener hennes møter med utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og nasjonal sikkerhetsrådgiver Herbert R. McMaster blir mer substansielle enn møtet med presidenten.

Før avreise til Washington trekker Solberg frem det positive i Norges forhold til USA.

«Våre to land har utstrakt samarbeid på en rekke områder, vi er nære allierte og jeg ser frem til et nyttig møte», sier Solberg i en pressemelding.

Men hun våger seg også å komme med en liten utfordring til Trump:

«USA er viktig for Norge for sikkerhet og handel. Et slikt møte gir oss muligheten til å fremme vårt syn på en åpen verdenshandel og viktigheten av at vi jobber sammen internasjonalt for å løse klimautfordringene».

Melby mener det uansett er nyttig at Trump og Solberg møtes.

– Det er absolutt positivt for Norge at de to møtes personlig og blir kjent, sier Melby.(Vilkår)

Stordalen: - Gigantisk misforståelse at man gjør samfunnet en tjeneste ved å ansette folk med hull i CV'n. Det er bedriften som tjener på det.
Vi tjener på å inkludere, var Peter Stordalens budskap til NHO konferansen 2018. Se hele hans ti minutter lange tale til Norges maktelite her.
11:27
Publisert: