– Det var ingen hemmelig avtale med Russland (utenom den med Demokratene). Når skal denne veldig dyre heksejakten avsluttes? Så dumt for landet. Lekker spesialetterforskerne/justisdepartementet mine advokaters brev til Fake News Media? Bør de ikke se på Demokratenes korrupsjon i stedet? skrev Trump på Twitter lørdag.

Lekkasjen han viser til var et hemmeligstemplet brev som ble gjengitt av The New York Times lørdag. Også nyhetsbyrået AP har sett brevet, og skriver at det er datert 29. januar og sendt av Trumps tidligere advokat John Dowd.

Kan ikke tvinges

I det 20 sider langt brevet, som er adressert til spesialetterforsker Robert Mueller, skriver Trumps advokater at presidenten ikke kan tvinges til å forklare seg i forbindelse med førstnevntes etterforskning av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

I brevet argumenterer advokatene også for at Trump umulig kan ha blandet seg ulovlig inn i Muellers gransking, ettersom grunnloven etter deres oppfatning gir presidenten myndighet til å blande seg inn i enhver pågående etterforskning i landet.

– Hvis han ønsket det, kunne han terminert etterforskningen, eller til og med brukt sin makt til å benåde, heter det.

Forklaring

Spørsmålet om Trump har stått i veien for Muellers gransking, er en del av etterforskningen, som nå har pågått i over et år.

Ifølge AP ser Mueller blant annet nærmere på sparkingen av tidligere FBI-sjef James Comey, sparkingen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, og på Trumps reaksjon på at justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil i saker som angikk Muellers gransking.

I forbindelse med etterforskningen har Mueller bedt om å få en forklaring fra presidenten for å avgjøre om han har hatt som mål å hindre etterforskningen av hans medarbeidere og deres mulige koblinger til Russland.

Trump selv har tidligere gitt signaler om at han muligens vil la seg intervjue, men flere av hans advokater, deriblant Rudi Giuliani, har både privat og offentlig uttrykt bekymring for at presidenten da kan bli siktet for å begå mened.

Rettens vei

Dersom Trump ikke stiller frivillig til et intervju, må Mueller avgjøre om han skal gå videre med en historisk stevning av presidenten for å tvinge fram en forklaring. Spesialetterforskerens team åpnet for dette i mars, men det er ifølge AP uklart om dette fortsatt er noe de vurderer.

Giuliani har, i likhet med det Dowd hevder i det lekkede brevet fra januar, sagt at han ikke tror Mueller har myndighet til å stevne Trump.

Guiliani har tidligere sagt at deler av Muellers etterforskning kan være ferdigstilt i september.

Han har også uttalt at en beslutning om hvorvidt Trump vil la seg intervjue av Mueller først vil bli tatt etter toppmøtet med Kim Jong-un 12. juni i Singapore.

(©NTB)(Vilkår)