Samferdselsdepartementet la før jul frem flere forslag om å lempe på reguleringen i drosjemarkedet. Et av dem var at løyvehaverne har rett og plikt til å være tilknyttet en drosjesentral.

– Flere høringsinstanser peker på flere utfordringer ved forslaget, blant annet knyttet til kontroll med driveplikten, at innkreving av skatter og avgifter vil bli mer ressurskrevende og at det blir merarbeid for fylkeskommunene, skriver departementet, som vil se «forslaget i sammenheng med andre prosesser knyttet til drosjeregelverket».

Vil lempe på kravet om løyve for samkjøring

Regjeringen sendte fredag over forslag til Stortinget om å lempe på kravet om drosjeløyve for samkjøring. Dersom forslaget blir vedtatt, kan en sjåfør å ta med seg passasjerer som har et sammenfallende transportbehov som sjåføren. Det er også et krav at passasjeren ikke betaler mer for turen enn transportkostnadene fordelt på dem som er i bilen. I dag er det bare tillatt med samkjøring mot vederlag for naboer og kollegaer som reiser sammen til og fra jobb.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) viser til fordelene med at flere reiser sammen og påpeker at teknologien gjør dette lettere enn før.

Drosjesjåfører får dessuten lov å beholde løyvet frem til de er 75 år, stedet for 70, dersom regjeringens lovendringer blir vedtatt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Juni kan være så hektisk for småbarnsforeldre at noen drømmer om å havne på sykehus for å få litt fred
– En gang var juni sol og utepils, nå er det bare stress
02:21
Publisert: