Sentrale kilder i Oslo kommune bekrefter overfor DN at kommunen vil anke dommen fra Borgarting lagmannsrett fra tidligere denne måneden.

I dommen slår lagmannsretten fast at Oslo kommune ikke overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt.

Den blå opposisjonen i Oslo mener dommen bør føre til at alle innbyggere som har betalt for mye eiendomsskatt – ikke bare dem som vant i retten – bør få tilbakebetalt penger, noe jusprofessor Jan Fridthjof Bernt har gitt opposisjonen medhold i.

Det vil i tilfellet føre til at kommunen tvinges til å tilbakebetale 260 millioner skattekroner til byens befolkning.

Anke fra begge sider

Men selv om det var Oslo kommune som i det store og det hele ble taperen i lagmannsrettens dom, vil også motparten anke.

Det var rundt 3400 personer som sto bak gruppesøksmålet mot kommunen, men ikke alle disse hadde klaget innen klagefristen. Etter det DN kjenner til vil under 1000 personer vil ha krav på å få tilbakebetalt skatt, ifølge dommen.

Advokat Bettina Banoun i Wiersholm bekrefter overfor DN at deler av dommen også vil bli anket av saksøkerne.

Begge sider utelukker at Høyesterett vil avvise å behandle en slik prinsipiell sak der to rettsinstanser på forhånd har kommet til ulikt resultat. Da kan endelig avgjørelse trolig ventes kommende høst.

Ikke regnet inn

Etter det DN kjenner til ble eiendomsskatt og anke drøftet på et lukket møte i Oslo bystyres finanskomité mandag. Det er fra før varslet at finansbyråd Robert Steen (Ap) skal gjøre detaljer i ankesaken kjent onsdag ettermiddag.

Senere denne uken skal Oslos finanskomité ha heldagsmøte om budsjettjusteringer på grunn av endrede skatteanslag og drøfte budsjett for 2019 og økonomiplan for de kommende årene.

I saksdokumentene her er det ikke innarbeidet risiko for at kommunen må tilbakebetale eiendomsskatt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trump om egen administrasjons klimarapport: – Jeg tror ikke på det
00:55
Publisert: