Opposisjonspartiene Høyre og Frp i Oslo har gått hardt ut mot Ap for å få til en klargjøring av likebehandling av borgerne, etter Borgarting lagmannsretts kjennelse onsdag om at innkrevingen av eiendomsskatten var ugyldig.

Ifølge lagmannsretten må Oslo tilbakebetale eiendomsskatt for 2016 til dem som har klaget, fordi skatten ble innkrevd etter fristen. Det ble innkrevd 260 millioner eiendomsskatte-kroner i 2016, men klagerne som har fått medhold teller bare 1000 personer.

– Det vil etter min mening være støtende og i strid med grunnleggende rettstatidealer om man ikke retter opp dette, hvis det er fastslått med endelig virkning at kommunen ikke hadde rett til å pålegge slik skatt for noen, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Han tar altså forbehold om at lagmannsrettens dom blir stående. Oslo kommune har så langt ikke avgjort om dommen skal ankes til Høyesterett.

Den fremste plikten

Professor Bernt poengterer at Forvaltningsloven ikke sier klart at kommunen har plikt til å rette opp den feil lagmannsretten mener er gjort, også overfor skattytere som ikke har klaget eller saksøkt kommunen.

I forvaltningslovens paragraf 35 fastslås det som en alminnelig regel at et forvaltningsorgan «kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom (...) vedtaket må anses som ugyldig».

Bernt understreker at det står «kan».

– Det står altså ikke noe om hvorvidt forvaltningen har plikt til å gjøre dette, men etter min oppfatning må dette forstås som at det må man gjøre når det foreligger en rettskraftig dom som fastslår at vedtak i helt likeartede saker er ugyldig, sier Bernt.

Han viser her til at forvaltningen har som sin fremste plikt å etterleve bestemmelser som setter rammer for hva den kan vedta.

Deler oppfatning

DN har forelagt Bernt en konklusjon fra sivilombudsmannen i en tilsvarende sak som gjaldt Midtre Gauldal kommune. I 2016 skrev sivilombudsmannen at kommunene måtte tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne, uavhengig av om de hadde klaget på eiendomsskatten.

Bernt sier han oppfatter at sivilombudsmannen og han deler oppfatning, altså at det vil være i strid med grunnleggende rettstatsidealer om man ikke retter opp, dersom det blir fastslått med endelig virkning at kommunen ikke hadde rett til å pålegge slik skatt for noen.

Sivilombudsmannen har ikke villet kommentere Oslo-saken før rettskraftig dom og klage eventuelt foreligger.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo vil hverken uttale seg om anke av lagmannsrettens dom eller eventuell tilbakebetaling av 2016-skatt på dette tidspunktet:

– Dette er det for tidlig å si noe om nå. Nå skal vi gå nøye gjennom dommen før vi kan vurdere hva vil skal gjøre videre, sier Steen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Valutaekspert: I disse landene får du mest for pengene akkurat nå
Valutastrateg Kristoffer Lomholt i Danske Bank forteller deg hvor du bør reise.
01:33
Publisert: